“ กรมดิษฐ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AMATA ราคาล่าสุด 1.31

วันที่ 06-05-2557 06-03-2558 04-03-2559 09-05-2559 31-08-2559 10-08-2560 10-05-2561 29-08-2561 10-05-2562 29-08-2562 13-03-2563 23-04-2563 10-08-2563 21-09-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 26,166 16,663 42,251 42,287 37,821 34,556 24,441 24,407 24,669 23,154 71,251 260,346 260,346 260,346 291,952
%การถือ 2.45% 1.56% 3.96% 3.96% 3.54% 3.24% 2.29% 2.29% 2.31% 2.17% 6.68% 24.40% 24.40% 24.40% 25.39%
มูลค่า (พัน) 463,136 294,933 747,840 748,478 669,436 611,650 432,600 432,010 436,646 409,827 1,261,144 4,608,122 4,608,122 4,608,122 5,167,557

AMATAV ราคาล่าสุด 17.70

วันที่ 03-03-2559 27-05-2559 09-03-2563 21-04-2563 26-05-2563 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,652 6,356 26,527 27,944 28,433 33,597
%การถือ 0.82% 0.68% 2.84% 2.99% 3.04% 3.59%
มูลค่า (พัน) 49,358 40,995 171,101 180,238 183,390 216,699

ATP30 ราคาล่าสุด 6.45

วันที่ 24-08-2558 20-04-2559 17-05-2560 12-04-2561 12-04-2562 19-11-2562 11-03-2563 16-04-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 28,000 27,191 29,490 12,719 12,663 12,838 12,938 12,938 29,390
%การถือ 6.36% 6.18% 5.96% 2.44% 2.31% 2.08% 2.10% 2.10% 4.31%
มูลค่า (พัน) 36,680 35,620 38,632 16,662 16,588 16,818 16,949 16,949 38,501
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3