“ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AEONTS ราคาล่าสุด 100.00

วันที่ 14-05-2562 21-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,336 1,356
%การถือ 0.53% 0.54%
มูลค่า (พัน) 133,610 135,590

AMATAV ราคาล่าสุด 100.00

วันที่ 03-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 6,028
%การถือ 0.64%
มูลค่า (พัน) 30,138

BCH ราคาล่าสุด 5.00

วันที่ 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 16,510
%การถือ 0.66%
มูลค่า (พัน) 244,345

BGC ราคาล่าสุด 14.80

วันที่ 29-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,749
%การถือ 1.55%
มูลค่า (พัน) 144,035

CK ราคาล่าสุด 13.40

วันที่ 14-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 9,366
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 164,840

COM7 ราคาล่าสุด 17.60

วันที่ 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 14,037
%การถือ 1.17%
มูลค่า (พัน) 561,472

HREIT ราคาล่าสุด 40.00

วันที่ 31-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 15,140
%การถือ 2.66%
มูลค่า (พัน) 121,120

HUMAN ราคาล่าสุด 8.00

วันที่ 09-04-2561 29-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 5,206 17,030
%การถือ 0.77% 2.50%
มูลค่า (พัน) 43,472 142,198

JWD ราคาล่าสุด 8.35

วันที่ 10-03-2559 11-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 4,196 4,246
%การถือ 0.70% 0.71%
มูลค่า (พัน) 30,630 30,998

KTC ราคาล่าสุด 7.30

วันที่ 25-02-2559 26-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,198 2,629
%การถือ 1.24% 1.02%
มูลค่า (พัน) 107,120 88,058

MALEE ราคาล่าสุด 33.50

วันที่ 26-08-2559 09-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,264 3,838
%การถือ 0.90% 2.74%
มูลค่า (พัน) 8,150 24,758

MEGA ราคาล่าสุด 6.45

วันที่ 12-03-2561 29-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 5,126 6,775
%การถือ 0.59% 0.78%
มูลค่า (พัน) 189,644 250,660

MONO ราคาล่าสุด 37.00

วันที่ 04-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 20,518
%การถือ 0.59%
มูลค่า (พัน) 52,527

NOK ราคาล่าสุด 2.56

วันที่ 17-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 4,723
%การถือ 0.76%
มูลค่า (พัน) 2,976

NYT ราคาล่าสุด 0.63

วันที่ 14-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 3,622
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 11,516

PSL ราคาล่าสุด 3.18

วันที่ 21-02-2561 25-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 13,769 27,362
%การถือ 0.88% 1.75%
มูลค่า (พัน) 60,308 119,845

SCN ราคาล่าสุด 4.38

วันที่ 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 9,722
%การถือ 0.81%
มูลค่า (พัน) 17,111

SKN ราคาล่าสุด 1.76

วันที่ 13-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 9,240
%การถือ 1.16%
มูลค่า (พัน) 21,991

STA ราคาล่าสุด 2.38

วันที่ 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 27,953
%การถือ 1.82%
มูลค่า (พัน) 733,761

TPCH ราคาล่าสุด 26.25

วันที่ 18-03-2559 18-08-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 6,964 2,999
%การถือ 1.74% 0.75%
มูลค่า (พัน) 82,180 35,385

TREIT ราคาล่าสุด 11.80

วันที่ 09-03-2559 08-04-2559 23-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 9,264 13,200 13,200
%การถือ 1.63% 2.33% 2.33%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

WHA ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 11-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 77,362
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 225,897

WORK ราคาล่าสุด 2.92

วันที่ 10-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 4,386
%การถือ 1.05%
มูลค่า (พัน) 46,488
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3