“ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AAV ราคาล่าสุด 4.76

วันที่ 14-03-2557 12-03-2558 17-09-2558 15-03-2559 14-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 100,450 100,450 103,394 56,866 25,258
%การถือ 2.07% 2.07% 2.13% 1.17% 0.52%
มูลค่า (พัน) 251,126 251,126 258,484 142,165 63,144

AP ราคาล่าสุด 2.50

วันที่ 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 17,119
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 171,193

ASK ราคาล่าสุด 10.00

วันที่ 12-03-2558 10-03-2559 13-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,192 2,346 2,346
%การถือ 0.91% 0.67% 0.67%
มูลค่า (พัน) 154,812 113,781 113,781

AWC ราคาล่าสุด 48.50

วันที่ 08-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 73,240
%การถือ 0.24%
มูลค่า (พัน) 348,624

BA ราคาล่าสุด 4.76

วันที่ 09-09-2559 10-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 11,106 11,106
%การถือ 0.53% 0.53%
มูลค่า (พัน) 102,173 102,173

BANPU ราคาล่าสุด 9.20

วันที่ 17-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 34,524
%การถือ 0.68%
มูลค่า (พัน) 369,410

BCP ราคาล่าสุด 10.70

วันที่ 09-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 7,776
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 215,778

BEAUTY ราคาล่าสุด 27.75

วันที่ 04-05-2559 26-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 22,087 22,087
%การถือ 0.74% 0.74%
มูลค่า (พัน) 33,572 33,572

BJC ราคาล่าสุด 1.52

วันที่ 03-09-2557 27-03-2558 09-03-2559 10-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 10,488 10,489 10,489 10,489
%การถือ 0.66% 0.66% 0.66% 0.66%
มูลค่า (พัน) 330,359 330,391 330,391 330,391

BLA ราคาล่าสุด 31.50

วันที่ 25-08-2557 31-03-2558 28-08-2558 31-03-2559 30-08-2559 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 6,972 9,761 9,761 9,761 9,761 9,336
%การถือ 0.57% 0.57% 0.57% 0.57% 0.57% 0.55%
มูลค่า (พัน) 299,792 419,708 419,708 419,708 419,708 401,433

BPP ราคาล่าสุด 43.00

วันที่ 11-04-2561 14-09-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 17,675 17,692
%การถือ 0.58% 0.58%
มูลค่า (พัน) 295,177 295,461

BR ราคาล่าสุด 16.70

วันที่ 15-03-2559 08-06-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 10,352 16,854
%การถือ 1.13% 1.85%
มูลค่า (พัน) 28,985 47,190

CHG ราคาล่าสุด 2.80

วันที่ 28-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 10,188
%การถือ 0.93%
มูลค่า (พัน) 33,825

CK ราคาล่าสุด 3.32

วันที่ 09-09-2557 16-03-2558 10-09-2558 13-09-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 18,025 14,770 10,045 12,844
%การถือ 1.06% 0.87% 0.59% 0.76%
มูลค่า (พัน) 378,517 310,166 210,937 269,728

COM7 ราคาล่าสุด 21.00

วันที่ 28-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 10,966
%การถือ 0.91%
มูลค่า (พัน) 863,541

EGCO ราคาล่าสุด 78.75

วันที่ 09-09-2557 10-03-2558 04-09-2558 15-03-2559 03-09-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 3,107 3,107 3,107 3,023 2,951
%การถือ 0.59% 0.59% 0.59% 0.57% 0.56%
มูลค่า (พัน) 531,263 531,263 531,263 516,967 504,536

ERW ราคาล่าสุด 171.00

วันที่ 13-03-2557 13-03-2558 09-03-2559 13-03-2561 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 37,381 38,950 41,678 27,882 19,934
%การถือ 1.51% 1.57% 1.67% 1.11% 0.79%
มูลค่า (พัน) 118,124 123,082 131,702 88,108 62,992

GLOBAL ราคาล่าสุด 3.16

วันที่ 24-03-2558 18-03-2559 08-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 16,028 25,035 20,376
%การถือ 0.53% 0.72% 0.51%
มูลค่า (พัน) 299,729 468,146 381,032

HANA ราคาล่าสุด 18.70

วันที่ 15-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 5,061
%การถือ 0.63%
มูลค่า (พัน) 349,237

ICHI ราคาล่าสุด 69.00

วันที่ 28-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 6,729
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 66,616

IRPC ราคาล่าสุด 9.90

วันที่ 26-02-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 118,516
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 447,990

ITD ราคาล่าสุด 3.78

วันที่ 20-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 52,743
%การถือ 1.00%
มูลค่า (พัน) 109,706

JMART ราคาล่าสุด 2.08

วันที่ 13-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 18,612
%การถือ 2.53%
มูลค่า (พัน) 972,498

JMT ราคาล่าสุด 52.25

วันที่ 25-04-2561 28-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 9,163 18,325
%การถือ 2.24% 2.06%
มูลค่า (พัน) 556,634 1,113,268

KCE ราคาล่าสุด 60.75

วันที่ 25-03-2558 26-08-2558 30-03-2559 24-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 3,633 4,681 4,574 4,320
%การถือ 0.64% 0.82% 0.79% 0.74%
มูลค่า (พัน) 256,141 329,989 322,460 304,539

KKP ราคาล่าสุด 70.50

วันที่ 12-09-2557 16-03-2558 11-09-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 4,283 4,283 4,283
%การถือ 0.51% 0.51% 0.51%
มูลค่า (พัน) 297,689 297,689 297,689

KTC ราคาล่าสุด 69.50

วันที่ 25-02-2559 26-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,928 2,024
%การถือ 1.14% 0.78%
มูลค่า (พัน) 173,502 119,898

LPH ราคาล่าสุด 59.25

วันที่ 04-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 7,869
%การถือ 1.05%
มูลค่า (พัน) 47,608

LPN ราคาล่าสุด 6.05

วันที่ 27-02-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 11,108
%การถือ 0.75%
มูลค่า (พัน) 55,540

M ราคาล่าสุด 5.00

วันที่ 08-05-2561 23-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 7,200 6,981
%การถือ 0.78% 0.76%
มูลค่า (พัน) 370,779 359,511

MACO ราคาล่าสุด 51.50

วันที่ 31-05-2561 27-09-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 130,517 130,517
%การถือ 3.80% 3.16%
มูลค่า (พัน) 109,634 109,634

MC ราคาล่าสุด 0.84

วันที่ 26-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 6,804
%การถือ 0.85%
มูลค่า (พัน) 60,898

PCSGH ราคาล่าสุด 8.95

วันที่ 29-08-2557 17-03-2558 26-08-2558 09-05-2559 26-08-2559 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 8,625 8,625 8,625 8,625 8,625 8,625
%การถือ 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56%
มูลค่า (พัน) 43,555 43,555 43,555 43,555 43,555 43,555

PF ราคาล่าสุด 5.05

วันที่ 03-07-2557 17-03-2558 12-05-2558 13-05-2559 16-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 120,275 120,275 120,275 160,367 160,367
%การถือ 2.08% 2.08% 2.08% 2.09% 1.85%
มูลค่า (พัน) 67,354 67,354 67,354 89,805 89,805

PLANB ราคาล่าสุด 0.56

วันที่ 07-03-2559 06-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 33,274 36,371
%การถือ 0.95% 1.03%
มูลค่า (พัน) 259,536 283,691

PLAT ราคาล่าสุด 7.80

วันที่ 09-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 17,009
%การถือ 0.61%
มูลค่า (พัน) 48,646

PSL ราคาล่าสุด 2.86

วันที่ 21-02-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 17,631
%การถือ 1.13%
มูลค่า (พัน) 252,118

PYLON ราคาล่าสุด 14.30

วันที่ 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,360
%การถือ 0.71%
มูลค่า (พัน) 24,658

RJH ราคาล่าสุด 4.60

วันที่ 02-11-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,040
%การถือ 0.68%
มูลค่า (พัน) 66,800

ROBINS ราคาล่าสุด 32.75

วันที่ 06-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 9,188
%การถือ 0.83%
มูลค่า (พัน) 0

SAMART ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 28-08-2558 21-03-2559 24-08-2559 22-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 6,088 6,994 10,877 12,331
%การถือ 0.60% 0.69% 1.08% 1.23%
มูลค่า (พัน) 38,656 44,413 69,066 78,301

SAWAD ราคาล่าสุด 6.35

วันที่ 10-03-2559 04-05-2559 04-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 10,224 10,224 11,929
%การถือ 1.00% 1.00% 1.10%
มูลค่า (พัน) 608,321 608,321 709,787

SC ราคาล่าสุด 59.50

วันที่ 08-05-2557 17-03-2558 08-05-2558 04-05-2559 04-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 41,882 51,418 51,418 57,845 57,845
%การถือ 1.13% 1.38% 1.38% 1.38% 1.38%
มูลค่า (พัน) 159,987 196,417 196,417 220,969 220,969

SDC ราคาล่าสุด 3.82

วันที่ 20-03-2558 27-08-2558 21-03-2559 17-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 25,219 25,219 25,219 40,288
%การถือ 0.57% 0.57% 0.57% 0.92%
มูลค่า (พัน) 12,609 12,609 12,609 20,144

SPALI ราคาล่าสุด 0.50

วันที่ 28-08-2557 12-03-2558 27-07-2560 07-03-2561 29-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 18,184 12,893 9,298 16,827 16,827
%การถือ 1.06% 0.75% 0.54% 0.91% 0.80%
มูลค่า (พัน) 414,604 293,956 211,992 383,653 383,653

SPCG ราคาล่าสุด 22.80

วันที่ 28-08-2557 12-03-2561 27-08-2561 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,304 17,122 17,122 6,094
%การถือ 0.79% 1.76% 1.76% 0.63%
มูลค่า (พัน) 137,321 321,892 321,892 114,567

STEC ราคาล่าสุด 18.80

วันที่ 12-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 14,559
%การถือ 0.95%
มูลค่า (พัน) 206,743

TASCO ราคาล่าสุด 14.20

วันที่ 02-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 11,795
%การถือ 0.75%
มูลค่า (พัน) 213,482

THANI ราคาล่าสุด 18.10

วันที่ 08-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 17,746
%การถือ 0.59%
มูลค่า (พัน) 74,180

THCOM ราคาล่าสุด 4.18

วันที่ 04-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 17,930
%การถือ 1.64%
มูลค่า (พัน) 181,088

THREL ราคาล่าสุด 10.10

วันที่ 10-03-2559 31-08-2559 10-08-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,744 3,744 3,744
%การถือ 0.62% 0.62% 0.62%
มูลค่า (พัน) 18,122 18,122 18,122

TKN ราคาล่าสุด 4.84

วันที่ 15-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 7,302
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 52,938

TPCH ราคาล่าสุด 7.25

วันที่ 18-08-2560 08-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 9,001 8,402
%การถือ 2.24% 2.09%
มูลค่า (พัน) 104,415 97,461

TPIPL ราคาล่าสุด 11.60

วันที่ 25-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 104,475
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 184,921

TSE ราคาล่าสุด 1.77

วันที่ 26-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 12,702
%การถือ 0.70%
มูลค่า (พัน) 32,009

TTB ราคาล่าสุด 2.52

วันที่ 24-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 328,328
%การถือ 0.75%
มูลค่า (พัน) 446,526

UNIQ ราคาล่าสุด 1.36

วันที่ 17-03-2558 04-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 21,836 20,123
%การถือ 2.02% 1.86%
มูลค่า (พัน) 121,190 111,683

UV ราคาล่าสุด 5.55

วันที่ 16-03-2558 24-11-2558 14-03-2559 14-03-2560 12-12-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 9,925 12,431 12,431 12,431 11,963
%การถือ 0.52% 0.65% 0.65% 0.65% 0.63%
มูลค่า (พัน) 33,942 42,514 42,514 42,514 40,912

WHA ราคาล่าสุด 3.42

วันที่ 11-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 79,013
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 267,064
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3