“ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AEONTS ราคาล่าสุด 11.10

วันที่ 14-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,653
%การถือ 0.66%
มูลค่า (พัน) 306,632

BAM ราคาล่าสุด 185.50

วันที่ 09-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,982
%การถือ 0.59%
มูลค่า (พัน) 383,444

BCH ราคาล่าสุด 20.20

วันที่ 11-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 14,701
%การถือ 0.59%
มูลค่า (พัน) 286,660

BGC ราคาล่าสุด 19.50

วันที่ 26-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,073
%การถือ 1.31%
มูลค่า (พัน) 96,172

CHG ราคาล่าสุด 10.60

วันที่ 27-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 88,090
%การถือ 0.80%
มูลค่า (พัน) 304,791

COM7 ราคาล่าสุด 3.46

วันที่ 06-03-2563 11-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,438 12,894
%การถือ 0.95% 1.07%
มูลค่า (พัน) 895,016 1,008,916

DIF ราคาล่าสุด 78.25

วันที่ 03-03-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 53,409 54,696
%การถือ 0.50% 0.51%
มูลค่า (พัน) 758,402 776,679

HANA ราคาล่าสุด 14.20

วันที่ 10-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,708
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 361,339

JMT ราคาล่าสุด 76.75

วันที่ 08-11-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,419
%การถือ 0.66%
มูลค่า (พัน) 476,639

M ราคาล่าสุด 64.25

วันที่ 08-05-2561 23-08-2561 08-05-2562 27-08-2562 10-03-2563 23-06-2563 25-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,399 6,953 8,555 9,177 9,174 9,110 4,639
%การถือ 0.59% 0.76% 0.93% 1.00% 1.00% 0.99% 0.50%
มูลค่า (พัน) 280,727 361,540 444,844 477,225 477,064 473,699 241,218

MTC ราคาล่าสุด 52.00

วันที่ 22-04-2563 07-07-2563 02-03-2564 30-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 15,670 14,327 17,078 18,474
%การถือ 0.74% 0.68% 0.81% 0.87%
มูลค่า (พัน) 924,524 845,305 1,007,584 1,089,966

ONEE ราคาล่าสุด 59.00

วันที่ 29-11-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 19,494
%การถือ 0.82%
มูลค่า (พัน) 216,388

PLANB ราคาล่าสุด 11.10

วันที่ 29-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 20,882
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 177,493

RBF ราคาล่าสุด 8.50

วันที่ 10-03-2563 17-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 16,217 14,178
%การถือ 0.81% 0.71%
มูลค่า (พัน) 366,500 320,421

STEC ราคาล่าสุด 22.60

วันที่ 25-03-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 20,401 7,742
%การถือ 1.34% 0.51%
มูลค่า (พัน) 301,941 114,577
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3