“ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AEONTS ราคาล่าสุด 2.60

วันที่ 14-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,653
%การถือ 0.66%
มูลค่า (พัน) 343,824

BAM ราคาล่าสุด 208.00

วันที่ 09-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,982
%การถือ 0.59%
มูลค่า (พัน) 410,020

BGC ราคาล่าสุด 21.60

วันที่ 26-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,073
%การถือ 1.31%
มูลค่า (พัน) 90,728

CHG ราคาล่าสุด 10.00

วันที่ 27-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 88,090
%การถือ 0.80%
มูลค่า (พัน) 229,033

COM7 ราคาล่าสุด 2.60

วันที่ 06-03-2563 11-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,438 12,894
%การถือ 0.95% 1.07%
มูลค่า (พัน) 634,803 715,589

DIF ราคาล่าสุด 55.50

วันที่ 03-03-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 53,409 54,696
%การถือ 0.50% 0.51%
มูลค่า (พัน) 614,199 629,000

HANA ราคาล่าสุด 11.50

วันที่ 10-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,708
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 245,993

M ราคาล่าสุด 52.25

วันที่ 08-05-2561 23-08-2561 08-05-2562 27-08-2562 10-03-2563 23-06-2563 25-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,399 6,953 8,555 9,177 9,174 9,110 4,639
%การถือ 0.59% 0.76% 0.93% 1.00% 1.00% 0.99% 0.50%
มูลค่า (พัน) 306,371 394,566 485,479 520,817 520,642 516,970 263,252

MTC ราคาล่าสุด 56.75

วันที่ 22-04-2563 07-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,670 14,327
%การถือ 0.74% 0.68%
มูลค่า (พัน) 1,100,810 1,006,486

PLANB ราคาล่าสุด 70.25

วันที่ 29-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 20,882
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 150,347

RBF ราคาล่าสุด 7.20

วันที่ 10-03-2563 17-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 16,217 14,178
%การถือ 0.81% 0.71%
มูลค่า (พัน) 243,252 212,669

STEC ราคาล่าสุด 15.00

วันที่ 25-03-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 20,401 7,742
%การถือ 1.34% 0.51%
มูลค่า (พัน) 271,339 102,965
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3