“ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AAV ราคาล่าสุด 35.00

วันที่ 28-05-2561 26-09-2561 19-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 56,590 56,590 73,511
%การถือ 1.17% 1.17% 1.52%
มูลค่า (พัน) 156,190 156,190 202,891

AMATA ราคาล่าสุด 2.76

วันที่ 10-08-2560 10-05-2561 29-08-2561 10-05-2562 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,324 15,202 15,202 32,926 38,267
%การถือ 0.87% 1.42% 1.42% 3.09% 3.59%
มูลค่า (พัน) 173,425 282,757 282,757 612,420 711,761

AOT ราคาล่าสุด 18.60

วันที่ 14-12-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 7,360
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 493,093

AP ราคาล่าสุด 67.00

วันที่ 10-05-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 47,248 78,495
%การถือ 1.50% 2.50%
มูลค่า (พัน) 370,898 616,186

ASK ราคาล่าสุด 7.85

วันที่ 08-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,969
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 40,957

AYUD ราคาล่าสุด 20.80

วันที่ 22-08-2557 17-03-2558 11-03-2559 31-08-2559 16-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,213 2,213 2,213 2,213 1,635
%การถือ 0.89% 0.89% 0.89% 0.89% 0.65%
มูลค่า (พัน) 74,699 74,699 74,699 74,699 55,164

BANPU ราคาล่าสุด 33.75

วันที่ 11-04-2561 13-09-2561 10-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 49,431 50,915 53,593
%การถือ 0.96% 0.99% 1.04%
มูลค่า (พัน) 553,622 570,250 600,243

BBL ราคาล่าสุด 11.20

วันที่ 11-03-2559 26-04-2559 09-09-2559 24-04-2562 05-09-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 13,877 13,012 13,012 11,415 11,321
%การถือ 0.73% 0.68% 0.68% 0.60% 0.59%
มูลค่า (พัน) 1,755,478 1,646,005 1,646,005 1,443,934 1,432,094

BCP ราคาล่าสุด 126.50

วันที่ 09-09-2557 09-03-2558 07-03-2559 09-09-2559 06-03-2560 14-03-2561 07-09-2561 07-03-2562 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 35,917 40,226 42,042 38,827 41,339 25,287 22,045 22,045 22,045
%การถือ 2.61% 2.92% 3.05% 2.82% 3.00% 1.84% 1.60% 1.60% 1.60%
มูลค่า (พัน) 1,014,664 1,136,373 1,187,672 1,096,851 1,167,838 714,349 622,783 622,783 622,783

BDMS ราคาล่าสุด 28.25

วันที่ 16-09-2559 16-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 99,459 102,728
%การถือ 0.64% 0.66%
มูลค่า (พัน) 2,138,362 2,208,646

BEAUTY ราคาล่าสุด 21.50

วันที่ 04-05-2559 26-08-2559 04-05-2560 04-05-2561 28-08-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 16,720 26,788 83,589 56,888 76,826 83,254
%การถือ 0.56% 0.89% 2.79% 1.89% 2.56% 2.77%
มูลค่า (พัน) 30,765 49,290 153,804 104,674 141,360 153,188

BEC ราคาล่าสุด 1.84

วันที่ 22-08-2557 21-08-2558 11-05-2559 30-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 20,150 15,743 14,316 12,832
%การถือ 1.01% 0.79% 0.72% 0.64%
มูลค่า (พัน) 205,531 160,581 146,022 130,889

CK ราคาล่าสุด 10.20

วันที่ 28-08-2561 09-05-2562 04-09-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 17,876 18,490 24,262
%การถือ 1.06% 1.09% 1.43%
มูลค่า (พัน) 296,740 306,937 402,751

COM7 ราคาล่าสุด 16.60

วันที่ 03-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 13,302 33,246
%การถือ 1.11% 2.77%
มูลค่า (พัน) 738,233 1,845,175

CPALL ราคาล่าสุด 55.50

วันที่ 07-05-2557 10-03-2558 07-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 53,595 93,551 76,674
%การถือ 0.60% 1.04% 0.85%
มูลค่า (พัน) 3,470,276 6,057,395 4,964,648

CSL ราคาล่าสุด 64.75

วันที่ 22-08-2557 25-02-2558 25-02-2559 05-04-2559 23-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 4,164 3,588 17,371 16,320 12,219
%การถือ 0.70% 0.60% 2.92% 2.75% 2.06%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0

DCC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 08-08-2557 06-03-2558 04-03-2559 11-05-2559 16-11-2559 12-05-2560 30-05-2561 29-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 10,363 101,423 159,699 159,699 151,254 147,446 87,938 69,633
%การถือ 2.54% 2.49% 2.45% 2.45% 2.32% 2.26% 1.35% 1.07%
มูลค่า (พัน) 24,042 235,301 370,502 370,502 350,909 342,075 204,015 161,548

DTAC ราคาล่าสุด 2.32

วันที่ 25-02-2558 18-02-2562 30-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 17,716 19,081 19,369
%การถือ 0.75% 0.81% 0.82%
มูลค่า (พัน) 553,638 596,294 605,272

EPG ราคาล่าสุด 31.25

วันที่ 12-06-2561 07-08-2561 28-11-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 27,231 27,231 17,398
%การถือ 0.97% 0.97% 0.62%
มูลค่า (พัน) 268,223 268,223 171,371

GLOW ราคาล่าสุด 9.85

วันที่ 29-08-2557 27-08-2558 09-05-2559 26-08-2559 05-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 12,449 12,552 11,215 10,270 7,638
%การถือ 0.85% 0.86% 0.77% 0.70% 0.52%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0

HMPRO ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 19-04-2560 20-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 97,903 68,498
%การถือ 0.74% 0.52%
มูลค่า (พัน) 1,360,857 952,119

IRPC ราคาล่าสุด 13.90

วันที่ 27-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 252,999
%การถือ 1.24%
มูลค่า (พัน) 885,497

IVL ราคาล่าสุด 3.50

วันที่ 22-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 29,177
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 1,254,598

KCE ราคาล่าสุด 43.00

วันที่ 27-03-2561 21-08-2561 26-03-2562 27-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,097 10,125 16,617 19,460
%การถือ 0.87% 0.86% 1.42% 1.66%
มูลค่า (พัน) 286,684 569,509 934,729 1,094,631

KKP ราคาล่าสุด 56.25

วันที่ 12-09-2557 16-03-2558 11-09-2558 09-05-2559 09-09-2559 04-05-2560 03-05-2561 06-09-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 15,397 18,149 18,149 17,877 15,371 8,396 6,284 6,204
%การถือ 1.83% 2.15% 2.14% 2.11% 1.82% 0.99% 0.74% 0.73%
มูลค่า (พัน) 939,223 1,107,083 1,107,083 1,090,491 937,613 512,144 383,342 378,426

LH ราคาล่าสุด 61.00

วันที่ 01-09-2557 17-03-2558 31-08-2558 09-05-2559 29-08-2559 11-05-2560 06-07-2561 29-08-2561 07-05-2562 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 149,880 127,286 127,286 124,072 115,587 108,242 100,029 106,029 118,713 118,713
%การถือ 1.39% 1.16% 1.09% 1.05% 0.98% 0.91% 0.84% 0.89% 0.99% 0.99%
มูลค่า (พัน) 1,191,545 1,011,921 1,011,921 986,370 918,920 860,523 795,229 842,933 943,767 943,767

LPN ราคาล่าสุด 7.95

วันที่ 25-08-2557 27-02-2558 26-02-2559 19-08-2559 24-02-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 10,577 10,816 9,723 8,006 31,772
%การถือ 0.72% 0.73% 0.66% 0.54% 2.15%
มูลค่า (พัน) 50,346 51,482 46,283 38,108 151,235

MAJOR ราคาล่าสุด 4.76

วันที่ 21-04-2560 20-04-2561 30-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 9,307 7,878 7,335
%การถือ 1.04% 0.88% 0.82%
มูลค่า (พัน) 200,101 169,373 157,707

MBK ราคาล่าสุด 21.50

วันที่ 17-03-2557 13-03-2558 22-10-2558 18-03-2559 21-10-2559 24-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 4,024 40,251 40,072 40,072 37,356 35,842
%การถือ 2.13% 2.13% 2.12% 2.12% 1.98% 2.10%
มูลค่า (พัน) 58,756 587,669 585,051 585,051 545,401 523,298

MINT ราคาล่าสุด 14.60

วันที่ 17-04-2560 20-06-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 27,857 24,648
%การถือ 0.63% 0.53%
มูลค่า (พัน) 849,639 751,767

MODERN ราคาล่าสุด 30.50

วันที่ 14-08-2557 17-03-2558 30-11-2558 04-05-2559 11-10-2559 11-05-2560 09-05-2561 08-10-2561 07-05-2562 04-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,239 4,780 3,894 3,894 3,894 25,991 19,566 16,795 14,495 9,655
%การถือ 0.83% 0.64% 0.52% 0.52% 0.52% 3.47% 2.61% 2.24% 1.93% 1.29%
มูลค่า (พัน) 20,338 15,583 12,693 12,693 12,693 84,729 63,784 54,753 47,253 31,475

MTC ราคาล่าสุด 3.26

วันที่ 30-04-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,087 14,931
%การถือ 0.57% 0.70%
มูลค่า (พัน) 849,084 1,048,931

QH ราคาล่าสุด 70.25

วันที่ 04-09-2557 12-03-2558 10-09-2558 29-04-2559 08-09-2559 27-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 54,485 57,921 67,574 63,946 233,457 136,594
%การถือ 0.59% 0.63% 0.63% 0.60% 2.18% 1.27%
มูลค่า (พัน) 130,764 139,010 162,179 153,471 560,296 327,825

RATCH ราคาล่าสุด 2.40

วันที่ 03-09-2557 11-03-2558 07-03-2559 09-09-2559 06-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 11,368 11,785 11,546 11,151 8,364
%การถือ 0.78% 0.81% 0.80% 0.77% 0.58%
มูลค่า (พัน) 571,217 592,206 580,192 560,328 420,281

ROBINS ราคาล่าสุด 50.25

วันที่ 12-05-2560 06-03-2561 11-03-2562 13-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 15,438 14,935 13,163 9,351
%การถือ 1.39% 1.34% 1.19% 0.84%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

SAWAD ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 26-05-2560 04-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 9,556 7,344
%การถือ 0.88% 0.68%
มูลค่า (พัน) 740,601 569,194

SCC ราคาล่าสุด 77.50

วันที่ 13-02-2558 12-02-2559 08-04-2559 11-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 6,963 6,118 6,343 6,369
%การถือ 0.58% 0.51% 0.53% 0.53%
มูลค่า (พัน) 2,562,531 2,251,314 2,334,224 2,343,866

SCCC ราคาล่าสุด 368.00

วันที่ 06-08-2557 18-02-2558 01-03-2559 21-04-2559 15-11-2559 12-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,456 1,690 1,752 1,773 1,812 1,380
%การถือ 0.63% 0.73% 0.76% 0.77% 0.79% 0.60%
มูลค่า (พัน) 231,568 268,726 278,632 281,828 288,092 219,372

SE-ED ราคาล่าสุด 159.00

วันที่ 23-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 8,953
%การถือ 2.28%
มูลค่า (พัน) 13,251

SPRC ราคาล่าสุด 1.48

วันที่ 12-05-2559 26-08-2559 20-04-2560 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 29,199 29,199 31,655 54,216
%การถือ 0.67% 0.67% 0.73% 1.25%
มูลค่า (พัน) 281,771 281,771 305,469 523,185

TCAP ราคาล่าสุด 9.65

วันที่ 18-04-2557 12-03-2558 06-10-2558 20-04-2559 11-10-2559 20-04-2560 03-05-2561 09-10-2561 02-05-2562 23-08-2562 04-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 23,137 26,673 26,673 26,673 22,711 14,181 9,360 13,372 14,065 14,065 16,200
%การถือ 1.81% 2.09% 2.09% 2.09% 1.88% 1.18% 0.78% 1.15% 1.21% 1.21% 1.39%
มูลค่า (พัน) 809,809 933,566 933,566 933,566 794,871 496,321 327,611 468,027 492,286 492,286 567,007

TISCO ราคาล่าสุด 35.00

วันที่ 06-05-2557 06-03-2558 07-03-2559 03-05-2559 02-05-2560 30-04-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,522 6,919 5,351 5,305 10,762 4,525 22,280
%การถือ 1.06% 0.86% 0.67% 0.66% 1.34% 0.57% 2.78%
มูลค่า (พัน) 828,752 672,850 520,430 515,957 1,046,556 440,095 2,166,691

TOP ราคาล่าสุด 97.25

วันที่ 01-03-2562 13-09-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,934 10,934
%การถือ 0.54% 0.54%
มูลค่า (พัน) 686,083 686,083

TU ราคาล่าสุด 62.75

วันที่ 07-03-2561 21-08-2561 07-03-2562 21-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 32,179 28,171 26,317 29,162
%การถือ 0.67% 0.59% 0.55% 0.61%
มูลค่า (พัน) 460,155 402,838 376,332 417,011

VGI ราคาล่าสุด 14.30

วันที่ 25-08-2557 20-03-2558 11-02-2559 05-04-2559 30-09-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 56,696 33,061 45,314 45,314 45,314
%การถือ 1.65% 0.96% 0.66% 0.66% 0.66%
มูลค่า (พัน) 396,871 231,430 317,199 317,199 317,199
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3