“ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AAV ราคาล่าสุด 9.05

วันที่ 28-05-2561 26-09-2561 19-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 56,590 56,590 73,511
%การถือ 1.17% 1.17% 1.52%
มูลค่า (พัน) 179,957 179,957 233,766

AMATA ราคาล่าสุด 3.18

วันที่ 10-08-2560 10-05-2561 29-08-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,324 15,202 15,202 32,926
%การถือ 0.87% 1.42% 1.42% 3.09%
มูลค่า (พัน) 244,752 399,053 399,053 864,302

AOT ราคาล่าสุด 26.25

วันที่ 14-12-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 7,360
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 546,450

AP ราคาล่าสุด 74.25

วันที่ 10-05-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 47,248 78,495
%การถือ 1.50% 2.50%
มูลค่า (พัน) 328,374 545,540

ASK ราคาล่าสุด 6.95

วันที่ 08-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,969
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 52,673

AYUD ราคาล่าสุด 26.75

วันที่ 22-08-2557 17-03-2558 11-03-2559 31-08-2559 16-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,213 2,213 2,213 2,213 1,635
%การถือ 0.89% 0.89% 0.89% 0.89% 0.65%
มูลค่า (พัน) 90,745 90,745 90,745 90,745 67,015

BANPU ราคาล่าสุด 41.00

วันที่ 11-04-2561 13-09-2561 10-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 49,431 50,915 53,593
%การถือ 0.96% 0.99% 1.04%
มูลค่า (พัน) 632,710 651,715 685,992

BBL ราคาล่าสุด 12.80

วันที่ 11-03-2559 26-04-2559 09-09-2559 24-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 13,877 13,012 13,012 11,415
%การถือ 0.73% 0.68% 0.68% 0.60%
มูลค่า (พัน) 2,373,018 2,225,035 2,225,035 1,951,880

BCP ราคาล่าสุด 171.00

วันที่ 09-09-2557 09-03-2558 07-03-2559 09-09-2559 06-03-2560 14-03-2561 07-09-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 35,917 40,226 42,042 38,827 41,339 25,287 22,045 22,045
%การถือ 2.61% 2.92% 3.05% 2.82% 3.00% 1.84% 1.60% 1.60%
มูลค่า (พัน) 969,767 1,086,091 1,135,121 1,048,318 1,116,164 682,741 595,226 595,226

BDMS ราคาล่าสุด 27.00

วันที่ 16-09-2559 16-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 99,459 102,728
%การถือ 0.64% 0.66%
มูลค่า (พัน) 2,436,738 2,516,829

BEAUTY ราคาล่าสุด 24.50

วันที่ 04-05-2559 26-08-2559 04-05-2560 04-05-2561 28-08-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 16,720 26,788 83,589 56,888 76,826 83,254
%การถือ 0.56% 0.89% 2.79% 1.89% 2.56% 2.77%
มูลค่า (พัน) 47,485 76,078 237,393 161,562 218,186 236,442

BEC ราคาล่าสุด 2.84

วันที่ 22-08-2557 21-08-2558 11-05-2559 30-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 20,150 15,743 14,316 12,832
%การถือ 1.01% 0.79% 0.72% 0.64%
มูลค่า (พัน) 173,291 135,392 123,117 110,358

CHG ราคาล่าสุด 8.60

วันที่ 02-05-2561 23-08-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 101,782 83,981 57,704
%การถือ 0.93% 0.76% 0.52%
มูลค่า (พัน) 242,242 199,876 137,335

CK ราคาล่าสุด 2.38

วันที่ 28-08-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 17,876 18,490
%การถือ 1.06% 1.09%
มูลค่า (พัน) 416,508 430,822

COM7 ราคาล่าสุด 23.30

วันที่ 03-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 13,302 33,246
%การถือ 1.11% 2.77%
มูลค่า (พัน) 331,207 827,835

CPALL ราคาล่าสุด 24.90

วันที่ 07-05-2557 10-03-2558 07-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 53,595 93,551 76,674
%การถือ 0.60% 1.04% 0.85%
มูลค่า (พัน) 4,448,385 7,764,692 6,363,950

CSL ราคาล่าสุด 83.00

วันที่ 22-08-2557 25-02-2558 25-02-2559 05-04-2559 23-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 4,164 3,588 17,371 16,320 12,219
%การถือ 0.70% 0.60% 2.92% 2.75% 2.06%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0

DCC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 08-08-2557 06-03-2558 04-03-2559 11-05-2559 16-11-2559 12-05-2560 30-05-2561 29-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 10,363 101,423 159,699 159,699 151,254 147,446 87,938 69,633
%การถือ 2.54% 2.49% 2.45% 2.45% 2.32% 2.26% 1.35% 1.07%
มูลค่า (พัน) 21,140 206,903 325,786 325,786 308,558 300,790 179,393 142,051

DTAC ราคาล่าสุด 2.04

วันที่ 25-02-2558 18-02-2562 30-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 17,716 19,081 19,369
%การถือ 0.75% 0.81% 0.82%
มูลค่า (พัน) 1,040,839 1,121,032 1,137,911

EPG ราคาล่าสุด 58.75

วันที่ 12-06-2561 07-08-2561 28-11-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 27,231 27,231 17,398
%การถือ 0.97% 0.97% 0.62%
มูลค่า (พัน) 205,593 205,593 131,356

GLOW ราคาล่าสุด 7.55

วันที่ 29-08-2557 27-08-2558 09-05-2559 26-08-2559 05-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 12,449 12,552 11,215 10,270 7,638
%การถือ 0.85% 0.86% 0.77% 0.70% 0.52%
มูลค่า (พัน) 1,117,262 1,126,551 1,006,573 921,741 685,519

HMPRO ราคาล่าสุด 89.75

วันที่ 19-04-2560 20-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 97,903 68,498
%การถือ 0.74% 0.52%
มูลค่า (พัน) 1,791,632 1,253,510

INTUCH ราคาล่าสุด 18.30

วันที่ 27-08-2557 02-03-2558 03-03-2559 08-04-2559 25-08-2559 21-08-2560 10-04-2561 17-08-2561 22-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 42,129 50,750 37,014 40,108 39,542 35,734 33,312 32,019 33,386
%การถือ 1.31% 1.58% 1.15% 1.25% 1.23% 1.11% 1.04% 1.00% 1.04%
มูลค่า (พัน) 2,801,579 3,374,868 2,461,411 2,667,202 2,629,523 2,376,311 2,215,215 2,129,257 2,220,156

IRPC ราคาล่าสุด 66.50

วันที่ 27-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 252,999
%การถือ 1.24%
มูลค่า (พัน) 986,696

IVL ราคาล่าสุด 3.90

วันที่ 22-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 29,177
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 1,028,479

KCE ราคาล่าสุด 35.25

วันที่ 27-03-2561 21-08-2561 26-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,097 10,125 16,617
%การถือ 0.87% 0.86% 1.42%
มูลค่า (พัน) 92,758 184,268 302,437

KKP ราคาล่าสุด 18.20

วันที่ 12-09-2557 16-03-2558 11-09-2558 09-05-2559 09-09-2559 04-05-2560 03-05-2561 06-09-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 15,397 18,149 18,149 17,877 15,371 8,396 6,284 6,204
%การถือ 1.83% 2.15% 2.14% 2.11% 1.82% 0.99% 0.74% 0.73%
มูลค่า (พัน) 1,039,304 1,225,051 1,225,051 1,206,691 1,037,522 566,717 424,190 418,750

LH ราคาล่าสุด 67.50

วันที่ 01-09-2557 17-03-2558 31-08-2558 09-05-2559 29-08-2559 11-05-2560 06-07-2561 29-08-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 149,880 127,286 127,286 124,072 115,587 108,242 100,029 106,029 118,713
%การถือ 1.39% 1.16% 1.09% 1.05% 0.98% 0.91% 0.84% 0.89% 0.99%
มูลค่า (พัน) 1,573,739 1,336,500 1,336,500 1,302,753 1,213,667 1,136,540 1,050,302 1,113,307 1,246,485

LPN ราคาล่าสุด 10.50

วันที่ 25-08-2557 27-02-2558 26-02-2559 19-08-2559 24-02-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 10,577 10,816 9,723 8,006 31,772
%การถือ 0.72% 0.73% 0.66% 0.54% 2.15%
มูลค่า (พัน) 64,519 65,975 59,312 48,836 193,809

MAJOR ราคาล่าสุด 6.10

วันที่ 21-04-2560 20-04-2561 30-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 9,307 7,878 7,335
%การถือ 1.04% 0.88% 0.82%
มูลค่า (พัน) 232,675 196,945 183,380

MBK ราคาล่าสุด 25.00

วันที่ 17-03-2557 13-03-2558 22-10-2558 18-03-2559 21-10-2559 24-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 4,024 40,251 40,072 40,072 37,356 35,842
%การถือ 2.13% 2.13% 2.12% 2.12% 1.98% 2.10%
มูลค่า (พัน) 94,573 945,906 941,692 941,692 877,871 842,294

MINT ราคาล่าสุด 23.50

วันที่ 17-04-2560 20-06-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 27,857 24,648
%การถือ 0.63% 0.53%
มูลค่า (พัน) 1,065,530 942,790

MODERN ราคาล่าสุด 38.25

วันที่ 14-08-2557 17-03-2558 30-11-2558 04-05-2559 11-10-2559 11-05-2560 09-05-2561 08-10-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,239 4,780 3,894 3,894 3,894 25,991 19,566 16,795 14,495
%การถือ 0.83% 0.64% 0.52% 0.52% 0.52% 3.47% 2.61% 2.24% 1.93%
มูลค่า (พัน) 17,219 13,193 10,746 10,746 10,746 71,734 54,001 46,355 40,006

MTC ราคาล่าสุด 2.76

วันที่ 30-04-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,087 14,931
%การถือ 0.57% 0.70%
มูลค่า (พัน) 691,958 854,823

QH ราคาล่าสุด 57.25

วันที่ 04-09-2557 12-03-2558 10-09-2558 29-04-2559 08-09-2559 27-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 54,485 57,921 67,574 63,946 233,457 136,594
%การถือ 0.59% 0.63% 0.63% 0.60% 2.18% 1.27%
มูลค่า (พัน) 153,648 163,337 190,560 180,329 658,348 385,194

RATCH ราคาล่าสุด 2.82

วันที่ 03-09-2557 11-03-2558 07-03-2559 09-09-2559 06-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 11,368 11,785 11,546 11,151 8,364
%การถือ 0.78% 0.81% 0.80% 0.77% 0.58%
มูลค่า (พัน) 841,195 872,105 854,411 825,159 618,921

ROBINS ราคาล่าสุด 74.00

วันที่ 12-05-2560 06-03-2561 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 15,438 14,935 13,163
%การถือ 1.39% 1.34% 1.19%
มูลค่า (พัน) 995,751 963,327 849,039

SAWAD ราคาล่าสุด 64.50

วันที่ 26-05-2560 04-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 9,556 7,344
%การถือ 0.88% 0.68%
มูลค่า (พัน) 547,089 420,469

SCC ราคาล่าสุด 57.25

วันที่ 13-02-2558 12-02-2559 08-04-2559 11-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 6,963 6,118 6,343 6,369
%การถือ 0.58% 0.51% 0.53% 0.53%
มูลค่า (พัน) 2,952,482 2,593,905 2,689,432 2,700,541

SCCC ราคาล่าสุด 424.00

วันที่ 06-08-2557 18-02-2558 01-03-2559 21-04-2559 15-11-2559 12-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,456 1,690 1,752 1,773 1,812 1,380
%การถือ 0.63% 0.73% 0.76% 0.77% 0.79% 0.60%
มูลค่า (พัน) 330,603 383,653 397,795 402,358 411,301 313,192

SE-ED ราคาล่าสุด 227.00

วันที่ 23-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 8,953
%การถือ 2.28%
มูลค่า (พัน) 23,995

SPRC ราคาล่าสุด 2.68

วันที่ 12-05-2559 26-08-2559 20-04-2560 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 29,199 29,199 31,655 54,216
%การถือ 0.67% 0.67% 0.73% 1.25%
มูลค่า (พัน) 264,252 264,252 286,476 490,656

TCAP ราคาล่าสุด 9.05

วันที่ 18-04-2557 12-03-2558 06-10-2558 20-04-2559 11-10-2559 20-04-2560 03-05-2561 09-10-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 23,137 26,673 26,673 26,673 22,711 14,181 9,360 13,372 14,065
%การถือ 1.81% 2.09% 2.09% 2.09% 1.88% 1.18% 0.78% 1.15% 1.21%
มูลค่า (พัน) 1,307,263 1,507,041 1,507,041 1,507,041 1,283,149 801,204 528,857 755,529 794,689

TISCO ราคาล่าสุด 56.50

วันที่ 06-05-2557 06-03-2558 07-03-2559 03-05-2559 02-05-2560 30-04-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,522 6,919 5,351 5,305 10,762 4,525 22,280
%การถือ 1.06% 0.86% 0.67% 0.66% 1.34% 0.57% 2.78%
มูลค่า (พัน) 873,492 709,174 548,526 543,811 1,103,054 463,854 2,283,659

TOP ราคาล่าสุด 102.50

วันที่ 01-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,934
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 762,619

TU ราคาล่าสุด 69.75

วันที่ 07-03-2561 21-08-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 32,179 28,171 26,317
%การถือ 0.67% 0.59% 0.55%
มูลค่า (พัน) 543,820 476,081 444,756

VGI ราคาล่าสุด 16.90

วันที่ 25-08-2557 20-03-2558 11-02-2559 05-04-2559 30-09-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 56,696 33,061 45,314 45,314 45,314
%การถือ 1.65% 0.96% 0.66% 0.66% 0.66%
มูลค่า (พัน) 572,628 333,921 457,672 457,672 457,672
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3