“ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AAV ราคาล่าสุด 55.25

วันที่ 28-05-2561 26-09-2561 19-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 56,590 56,590 73,511
%การถือ 1.17% 1.17% 1.52%
มูลค่า (พัน) 101,863 101,863 132,320

AMATA ราคาล่าสุด 1.80

วันที่ 10-08-2560 10-05-2561 29-08-2561 10-05-2562 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,324 15,202 15,202 32,926 38,267
%การถือ 0.87% 1.42% 1.42% 3.09% 3.59%
มูลค่า (พัน) 162,236 264,515 264,515 572,909 665,841

AOT ราคาล่าสุด 17.40

วันที่ 14-12-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 7,360
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 515,172

AP ราคาล่าสุด 70.00

วันที่ 10-05-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 47,248 78,495
%การถือ 1.50% 2.50%
มูลค่า (พัน) 335,462 557,315

ASK ราคาล่าสุด 7.10

วันที่ 08-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,969
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 50,704

AYUD ราคาล่าสุด 25.75

วันที่ 22-08-2557 17-03-2558 11-03-2559 31-08-2559 16-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,213 2,213 2,213 2,213 1,635
%การถือ 0.89% 0.89% 0.89% 0.89% 0.65%
มูลค่า (พัน) 86,872 86,872 86,872 86,872 64,154

BANPU ราคาล่าสุด 39.25

วันที่ 11-04-2561 13-09-2561 10-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 49,431 50,915 53,593
%การถือ 0.96% 0.99% 1.04%
มูลค่า (พัน) 494,305 509,152 535,931

BBL ราคาล่าสุด 10.00

วันที่ 11-03-2559 26-04-2559 09-09-2559 24-04-2562 05-09-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 13,877 13,012 13,012 11,415 11,321
%การถือ 0.73% 0.68% 0.68% 0.60% 0.59%
มูลค่า (พัน) 2,046,902 1,919,255 1,919,255 1,683,639 1,669,833

BCP ราคาล่าสุด 147.50

วันที่ 09-09-2557 09-03-2558 07-03-2559 09-09-2559 06-03-2560 14-03-2561 07-09-2561 07-03-2562 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 35,917 40,226 42,042 38,827 41,339 25,287 22,045 22,045 22,045
%การถือ 2.61% 2.92% 3.05% 2.82% 3.00% 1.84% 1.60% 1.60% 1.60%
มูลค่า (พัน) 960,788 1,076,035 1,124,610 1,038,612 1,105,829 676,419 589,714 589,714 589,714

BDMS ราคาล่าสุด 26.75

วันที่ 16-09-2559 16-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 99,459 102,728
%การถือ 0.64% 0.66%
มูลค่า (พัน) 2,466,576 2,547,647

BEAUTY ราคาล่าสุด 24.80

วันที่ 04-05-2559 26-08-2559 04-05-2560 04-05-2561 28-08-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 16,720 26,788 83,589 56,888 76,826 83,254
%การถือ 0.56% 0.89% 2.79% 1.89% 2.56% 2.77%
มูลค่า (พัน) 43,473 69,649 217,332 147,909 199,747 216,461

BEC ราคาล่าสุด 2.60

วันที่ 22-08-2557 21-08-2558 11-05-2559 30-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 20,150 15,743 14,316 12,832
%การถือ 1.01% 0.79% 0.72% 0.64%
มูลค่า (พัน) 108,811 85,013 77,306 69,294

CK ราคาล่าสุด 5.40

วันที่ 28-08-2561 09-05-2562 04-09-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 17,876 18,490 24,262
%การถือ 1.06% 1.09% 1.43%
มูลค่า (พัน) 384,332 397,539 521,635

COM7 ราคาล่าสุด 21.50

วันที่ 03-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 13,302 33,246
%การถือ 1.11% 2.77%
มูลค่า (พัน) 342,514 856,095

CPALL ราคาล่าสุด 25.75

วันที่ 07-05-2557 10-03-2558 07-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 53,595 93,551 76,674
%การถือ 0.60% 1.04% 0.85%
มูลค่า (พัน) 3,738,251 6,525,147 5,348,018

CSL ราคาล่าสุด 69.75

วันที่ 22-08-2557 25-02-2558 25-02-2559 05-04-2559 23-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 4,164 3,588 17,371 16,320 12,219
%การถือ 0.70% 0.60% 2.92% 2.75% 2.06%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0

DCC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 08-08-2557 06-03-2558 04-03-2559 11-05-2559 16-11-2559 12-05-2560 30-05-2561 29-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 10,363 101,423 159,699 159,699 151,254 147,446 87,938 69,633
%การถือ 2.54% 2.49% 2.45% 2.45% 2.32% 2.26% 1.35% 1.07%
มูลค่า (พัน) 18,757 183,576 289,055 289,055 273,769 266,877 159,167 126,035

DTAC ราคาล่าสุด 1.81

วันที่ 25-02-2558 18-02-2562 30-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 17,716 19,081 19,369
%การถือ 0.75% 0.81% 0.82%
มูลค่า (พัน) 744,089 801,419 813,485

EPG ราคาล่าสุด 42.00

วันที่ 12-06-2561 07-08-2561 28-11-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 27,231 27,231 17,398
%การถือ 0.97% 0.97% 0.62%
มูลค่า (พัน) 138,877 138,877 88,730

GLOW ราคาล่าสุด 5.10

วันที่ 29-08-2557 27-08-2558 09-05-2559 26-08-2559 05-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 12,449 12,552 11,215 10,270 7,638
%การถือ 0.85% 0.86% 0.77% 0.70% 0.52%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0

HMPRO ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 19-04-2560 20-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 97,903 68,498
%การถือ 0.74% 0.52%
มูลค่า (พัน) 1,419,599 993,218

IRPC ราคาล่าสุด 14.50

วันที่ 27-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 252,999
%การถือ 1.24%
มูลค่า (พัน) 733,697

IVL ราคาล่าสุด 2.90

วันที่ 22-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 29,177
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 868,007

KCE ราคาล่าสุด 29.75

วันที่ 27-03-2561 21-08-2561 26-03-2562 27-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,097 10,125 16,617 19,460
%การถือ 0.87% 0.86% 1.42% 1.66%
มูลค่า (พัน) 122,318 242,990 398,818 467,042

KKP ราคาล่าสุด 24.00

วันที่ 12-09-2557 16-03-2558 11-09-2558 09-05-2559 09-09-2559 04-05-2560 03-05-2561 06-09-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 15,397 18,149 18,149 17,877 15,371 8,396 6,284 6,204
%การถือ 1.83% 2.15% 2.14% 2.11% 1.82% 0.99% 0.74% 0.73%
มูลค่า (พัน) 1,066,249 1,256,811 1,256,811 1,237,975 1,064,421 581,409 435,188 429,606

LH ราคาล่าสุด 69.25

วันที่ 01-09-2557 17-03-2558 31-08-2558 09-05-2559 29-08-2559 11-05-2560 06-07-2561 29-08-2561 07-05-2562 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 149,880 127,286 127,286 124,072 115,587 108,242 100,029 106,029 118,713 118,713
%การถือ 1.39% 1.16% 1.09% 1.05% 0.98% 0.91% 0.84% 0.89% 0.99% 0.99%
มูลค่า (พัน) 1,438,847 1,221,943 1,221,943 1,191,088 1,109,639 1,039,122 960,276 1,017,881 1,139,644 1,139,644

LPN ราคาล่าสุด 9.60

วันที่ 25-08-2557 27-02-2558 26-02-2559 19-08-2559 24-02-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 10,577 10,816 9,723 8,006 31,772
%การถือ 0.72% 0.73% 0.66% 0.54% 2.15%
มูลค่า (พัน) 57,115 58,404 52,506 43,232 171,569

MAJOR ราคาล่าสุด 5.40

วันที่ 21-04-2560 20-04-2561 30-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 9,307 7,878 7,335
%การถือ 1.04% 0.88% 0.82%
มูลค่า (พัน) 212,200 179,614 167,243

MBK ราคาล่าสุด 22.80

วันที่ 17-03-2557 13-03-2558 22-10-2558 18-03-2559 21-10-2559 24-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 4,024 40,251 40,072 40,072 37,356 35,842
%การถือ 2.13% 2.13% 2.12% 2.12% 1.98% 2.10%
มูลค่า (พัน) 81,293 813,076 809,454 809,454 754,595 724,014

MINT ราคาล่าสุด 20.20

วันที่ 17-04-2560 20-06-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 27,857 24,648
%การถือ 0.63% 0.53%
มูลค่า (พัน) 919,281 813,387

MODERN ราคาล่าสุด 33.00

วันที่ 14-08-2557 17-03-2558 30-11-2558 04-05-2559 11-10-2559 11-05-2560 09-05-2561 08-10-2561 07-05-2562 04-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,239 4,780 3,894 3,894 3,894 25,991 19,566 16,795 14,495 9,655
%การถือ 0.83% 0.64% 0.52% 0.52% 0.52% 3.47% 2.61% 2.24% 1.93% 1.29%
มูลค่า (พัน) 14,724 11,281 9,189 9,189 9,189 61,338 46,175 39,637 34,208 22,786

MTC ราคาล่าสุด 2.36

วันที่ 30-04-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,087 14,931
%การถือ 0.57% 0.70%
มูลค่า (พัน) 824,910 1,019,068

QH ราคาล่าสุด 68.25

วันที่ 04-09-2557 12-03-2558 10-09-2558 29-04-2559 08-09-2559 27-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 54,485 57,921 67,574 63,946 233,457 136,594
%การถือ 0.59% 0.63% 0.63% 0.60% 2.18% 1.27%
มูลค่า (พัน) 137,303 145,961 170,287 161,145 588,311 344,216

RATCH ราคาล่าสุด 2.52

วันที่ 03-09-2557 11-03-2558 07-03-2559 09-09-2559 06-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 11,368 11,785 11,546 11,151 8,364
%การถือ 0.78% 0.81% 0.80% 0.77% 0.58%
มูลค่า (พัน) 721,836 748,360 733,177 708,076 531,101

ROBINS ราคาล่าสุด 63.50

วันที่ 12-05-2560 06-03-2561 11-03-2562 13-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 15,438 14,935 13,163 9,351
%การถือ 1.39% 1.34% 1.19% 0.84%
มูลค่า (พัน) 771,900 746,765 658,170 467,570

SAWAD ราคาล่าสุด 50.00

วันที่ 26-05-2560 04-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 9,556 7,344
%การถือ 0.88% 0.68%
มูลค่า (พัน) 752,546 578,375

SCC ราคาล่าสุด 78.75

วันที่ 13-02-2558 12-02-2559 08-04-2559 11-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 6,963 6,118 6,343 6,369
%การถือ 0.58% 0.51% 0.53% 0.53%
มูลค่า (พัน) 2,562,531 2,251,314 2,334,224 2,343,866

SCCC ราคาล่าสุด 368.00

วันที่ 06-08-2557 18-02-2558 01-03-2559 21-04-2559 15-11-2559 12-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,456 1,690 1,752 1,773 1,812 1,380
%การถือ 0.63% 0.73% 0.76% 0.77% 0.79% 0.60%
มูลค่า (พัน) 271,619 315,204 326,823 330,571 337,919 257,314

SE-ED ราคาล่าสุด 186.50

วันที่ 23-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 8,953
%การถือ 2.28%
มูลค่า (พัน) 14,325

SPRC ราคาล่าสุด 1.60

วันที่ 12-05-2559 26-08-2559 20-04-2560 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 29,199 29,199 31,655 54,216
%การถือ 0.67% 0.67% 0.73% 1.25%
มูลค่า (พัน) 262,792 262,792 284,893 487,945

TCAP ราคาล่าสุด 9.00

วันที่ 18-04-2557 12-03-2558 06-10-2558 20-04-2559 11-10-2559 20-04-2560 03-05-2561 09-10-2561 02-05-2562 23-08-2562 04-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 23,137 26,673 26,673 26,673 22,711 14,181 9,360 13,372 14,065 14,065 16,200
%การถือ 1.81% 2.09% 2.09% 2.09% 1.88% 1.18% 0.78% 1.15% 1.21% 1.21% 1.39%
มูลค่า (พัน) 1,278,341 1,473,700 1,473,700 1,473,700 1,254,761 783,478 517,157 738,814 777,108 777,108 895,061

TISCO ราคาล่าสุด 55.25

วันที่ 06-05-2557 06-03-2558 07-03-2559 03-05-2559 02-05-2560 30-04-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,522 6,919 5,351 5,305 10,762 4,525 22,280
%การถือ 1.06% 0.86% 0.67% 0.66% 1.34% 0.57% 2.78%
มูลค่า (พัน) 877,753 712,633 551,201 546,463 1,108,435 466,116 2,294,799

TOP ราคาล่าสุด 103.00

วันที่ 01-03-2562 13-09-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,934 10,934
%การถือ 0.54% 0.54%
มูลค่า (พัน) 582,214 582,214

TU ราคาล่าสุด 53.25

วันที่ 07-03-2561 21-08-2561 07-03-2562 21-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 32,179 28,171 26,317 29,162
%การถือ 0.67% 0.59% 0.55% 0.61%
มูลค่า (พัน) 482,681 422,558 394,754 437,424

VGI ราคาล่าสุด 15.00

วันที่ 25-08-2557 20-03-2558 11-02-2559 05-04-2559 30-09-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 56,696 33,061 45,314 45,314 45,314
%การถือ 1.65% 0.96% 0.66% 0.66% 0.66%
มูลค่า (พัน) 504,593 294,247 403,295 403,295 403,295
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3