“ กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ANAN ราคาล่าสุด 1.10

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 28-08-2558 12-05-2559 26-08-2559 09-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 23,823 20,974 31,851 32,475 37,217 27,142
%การถือ 0.71% 0.63% 0.96% 0.97% 1.12% 0.81%
มูลค่า (พัน) 78,139 68,794 104,473 106,518 122,071 89,026

BIG ราคาล่าสุด 3.28

วันที่ 21-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 22,418
%การถือ 0.64%
มูลค่า (พัน) 19,952

BJCHI ราคาล่าสุด 0.89

วันที่ 09-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 12,947
%การถือ 0.81%
มูลค่า (พัน) 32,109

CMC ราคาล่าสุด 2.48

วันที่ 15-11-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 14,004
%การถือ 1.40%
มูลค่า (พัน) 15,404

DEMCO ราคาล่าสุด 1.10

วันที่ 29-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 4,321
%การถือ 0.62%
มูลค่า (พัน) 13,051

EPG ราคาล่าสุด 3.02

วันที่ 05-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 17,005
%การถือ 0.61%
มูลค่า (พัน) 107,979

GGC ราคาล่าสุด 6.35

วันที่ 28-02-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 7,274
%การถือ 0.71%
มูลค่า (พัน) 79,282

IFEC ราคาล่าสุด 10.90

วันที่ 15-09-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 12,288
%การถือ 0.67%
มูลค่า (พัน) 0

JWD ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 07-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 14,380
%การถือ 1.41%
มูลค่า (พัน) 125,109

KAMART ราคาล่าสุด 8.70

วันที่ 12-05-2559 30-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 8,666 7,619
%การถือ 1.31% 1.16%
มูลค่า (พัน) 43,331 38,093

LPH ราคาล่าสุด 5.00

วันที่ 09-05-2559 04-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 21,312 11,855
%การถือ 2.84% 1.58%
มูลค่า (พัน) 108,692 60,459

MONO ราคาล่าสุด 5.10

วันที่ 04-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 37,373
%การถือ 1.08%
มูลค่า (พัน) 56,434

NYT ราคาล่าสุด 1.51

วันที่ 12-03-2558 14-03-2559 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,848 4,088 4,117
%การถือ 0.62% 0.66% 0.66%
มูลค่า (พัน) 18,083 19,213 19,351

ORI ราคาล่าสุด 4.70

วันที่ 11-03-2559 01-09-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 4,272 4,699
%การถือ 0.71% 0.71%
มูลค่า (พัน) 35,027 38,530

PLANB ราคาล่าสุด 8.20

วันที่ 07-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 21,712
%การถือ 0.62%
มูลค่า (พัน) 185,636

PSL ราคาล่าสุด 8.55

วันที่ 21-02-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 19,226
%การถือ 1.23%
มูลค่า (พัน) 151,888

SAMART ราคาล่าสุด 7.90

วันที่ 28-08-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 5,476
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 49,832

SAPPE ราคาล่าสุด 9.10

วันที่ 07-05-2558 04-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,151 3,472
%การถือ 0.72% 1.15%
มูลค่า (พัน) 49,043 79,159

SCI ราคาล่าสุด 22.80

วันที่ 13-03-2560 12-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 12,392 14,098
%การถือ 1.65% 1.88%
มูลค่า (พัน) 23,049 26,222

SCN ราคาล่าสุด 1.86

วันที่ 10-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 8,360
%การถือ 0.70%
มูลค่า (พัน) 23,242

SEAFCO ราคาล่าสุด 2.78

วันที่ 27-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 4,071
%การถือ 0.61%
มูลค่า (พัน) 31,547

SINGER ราคาล่าสุด 7.75

วันที่ 16-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 5,410
%การถือ 2.00%
มูลค่า (พัน) 43,279

SKN ราคาล่าสุด 8.00

วันที่ 13-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 11,206
%การถือ 1.40%
มูลค่า (พัน) 22,301

TTCL ราคาล่าสุด 1.99

วันที่ 29-08-2559 24-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 4,606 6,671
%การถือ 0.82% 1.19%
มูลค่า (พัน) 44,678 64,709

UNIQ ราคาล่าสุด 9.70

วันที่ 17-03-2558 04-03-2559 15-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 7,666 6,174 6,212
%การถือ 0.71% 0.57% 0.57%
มูลค่า (พัน) 75,888 61,120 61,500

WORK ราคาล่าสุด 9.90

วันที่ 14-03-2557 11-03-2559 10-03-2560 14-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,333 2,472 2,330 2,591
%การถือ 0.52% 0.59% 0.56% 0.59%
มูลค่า (พัน) 32,659 60,571 57,085 63,472
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3