“ กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล อิควิตี้ ดิวิเดนด์ อินคัม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PREB ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 12-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 1,895
%การถือ 0.61%
มูลค่า (พัน) 16,869
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3