“ กองทุนเปิด ธนชาต Low Beta ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ALT ราคาล่าสุด 9.55

วันที่ 09-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 6,221
%การถือ 0.62%
มูลค่า (พัน) 18,415

BAFS ราคาล่าสุด 2.96

วันที่ 09-03-2558 04-03-2559 10-05-2559 25-08-2559 22-08-2560 07-05-2561 22-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 3,556 4,831 4,644 4,740 6,101 6,809 6,016
%การถือ 0.70% 0.76% 0.73% 0.74% 0.96% 1.07% 0.94%
มูลค่า (พัน) 99,554 135,276 130,021 132,723 170,834 190,655 168,454

BCH ราคาล่าสุด 28.00

วันที่ 10-05-2561 27-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 14,214 16,765
%การถือ 0.57% 0.67%
มูลค่า (พัน) 204,674 241,422

CHG ราคาล่าสุด 14.40

วันที่ 28-08-2557 11-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 5,941 7,490
%การถือ 0.54% 0.68%
มูลค่า (พัน) 16,041 20,224

DCON ราคาล่าสุด 2.70

วันที่ 27-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 16,793
%การถือ 0.82%
มูลค่า (พัน) 5,710

EASTW ราคาล่าสุด 0.34

วันที่ 27-04-2560 02-05-2561 23-08-2561 02-05-2562 28-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,401 30,996 29,662 17,742 15,840
%การถือ 0.69% 1.86% 1.78% 1.07% 0.95%
มูลค่า (พัน) 108,882 296,014 283,270 169,434 151,267

EGCO ราคาล่าสุด 9.55

วันที่ 03-09-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,712
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 492,228

LALIN ราคาล่าสุด 181.50

วันที่ 29-08-2557 20-03-2558 01-09-2558 18-03-2559 02-09-2559 17-03-2560 16-03-2561 30-08-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,536 15,446 12,167 11,973 11,277 7,113 8,607 7,354 4,902
%การถือ 1.40% 1.87% 1.47% 1.45% 1.37% 0.86% 0.93% 0.80% 0.53%
มูลค่า (พัน) 111,326 149,051 117,408 115,540 108,823 68,639 83,060 70,971 47,304

NYT ราคาล่าสุด 9.65

วันที่ 12-03-2558 14-03-2559 12-05-2560 08-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 3,106 3,873 7,451 15,917
%การถือ 0.50% 0.62% 1.20% 1.28%
มูลค่า (พัน) 12,236 15,259 29,355 62,714

TCAP ราคาล่าสุด 3.94

วันที่ 20-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 6,157
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 217,027

TOG ราคาล่าสุด 35.25

วันที่ 29-08-2557 06-03-2558 04-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 3,204 2,959 2,680
%การถือ 0.68% 0.62% 0.57%
มูลค่า (พัน) 14,160 13,079 11,847
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3