“ กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AH ราคาล่าสุด 11.50

วันที่ 14-03-2561 30-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 5,421 5,068
%การถือ 1.68% 1.57%
มูลค่า (พัน) 60,711 56,758

AP ราคาล่าสุด 11.20

วันที่ 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 16,759
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 108,095

BCPG ราคาล่าสุด 6.45

วันที่ 15-06-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 11,994
%การถือ 0.60%
มูลค่า (พัน) 177,514

BEAUTY ราคาล่าสุด 14.80

วันที่ 04-05-2559 26-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 25,531 15,159
%การถือ 0.85% 0.51%
มูลค่า (พัน) 54,126 32,137

BGC ราคาล่าสุด 2.12

วันที่ 12-10-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,106
%การถือ 0.30%
มูลค่า (พัน) 24,217

CK ราคาล่าสุด 11.50

วันที่ 13-09-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 8,724
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 169,253

COM7 ราคาล่าสุด 19.40

วันที่ 28-04-2560 03-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 8,531 6,948
%การถือ 0.71% 0.58%
มูลค่า (พัน) 192,794 157,020

KCE ราคาล่าสุด 22.60

วันที่ 30-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 3,514
%การถือ 0.61%
มูลค่า (พัน) 81,532

KTC ราคาล่าสุด 23.20

วันที่ 25-02-2559 26-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,912 1,867
%การถือ 0.74% 0.72%
มูลค่า (พัน) 78,404 76,527

LPN ราคาล่าสุด 41.00

วันที่ 28-02-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 11,625
%การถือ 0.79%
มูลค่า (พัน) 49,989

MONO ราคาล่าสุด 4.30

วันที่ 04-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 25,790
%การถือ 0.74%
มูลค่า (พัน) 23,211

NETBAY ราคาล่าสุด 0.90

วันที่ 04-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 4,700
%การถือ 2.35%
มูลค่า (พัน) 135,119

RS ราคาล่าสุด 28.75

วันที่ 11-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 5,795
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 61,424

SAT ราคาล่าสุด 10.60

วันที่ 24-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,140
%การถือ 0.50%
มูลค่า (พัน) 28,681

SAWAD ราคาล่าสุด 13.40

วันที่ 10-03-2559 04-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 7,557 7,557
%การถือ 0.74% 0.74%
มูลค่า (พัน) 538,445 538,445

TPCH ราคาล่าสุด 71.25

วันที่ 18-08-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,210
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 22,987

UNIQ ราคาล่าสุด 10.40

วันที่ 17-03-2558 04-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 9,711 14,463
%การถือ 0.90% 1.34%
มูลค่า (พัน) 63,121 94,012

VNT ราคาล่าสุด 6.50

วันที่ 08-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 8,393
%การถือ 0.71%
มูลค่า (พัน) 203,108
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3