“ กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BR ราคาล่าสุด 19.40

วันที่ 15-03-2559 08-06-2560 15-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,365 8,239 8,353 8,353
%การถือ 0.59% 0.90% 0.91% 0.91%
มูลค่า (พัน) 13,198 20,267 20,548 20,548

FN ราคาล่าสุด 2.46

วันที่ 12-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 9,178
%การถือ 0.92%
มูลค่า (พัน) 11,105

LDC ราคาล่าสุด 1.21

วันที่ 12-03-2561 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,393 3,393
%การถือ 0.57% 0.57%
มูลค่า (พัน) 4,581 4,581

LPN ราคาล่าสุด 1.35

วันที่ 24-02-2560 28-02-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 8,989 7,489
%การถือ 0.61% 0.51%
มูลค่า (พัน) 41,886 34,896

PR9 ราคาล่าสุด 4.66

วันที่ 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,521
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 43,398

SABINA ราคาล่าสุด 9.60

วันที่ 08-05-2562 27-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,164 3,153
%การถือ 0.62% 0.91%
มูลค่า (พัน) 41,972 61,160

SPA ราคาล่าสุด 19.40

วันที่ 04-04-2561 05-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,034 5,457
%การถือ 0.88% 0.96%
มูลค่า (พัน) 38,512 41,745

TNR ราคาล่าสุด 7.65

วันที่ 07-03-2561 15-08-2561 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,194 3,146 3,146
%การถือ 1.06% 1.05% 1.05%
มูลค่า (พัน) 40,561 39,957 39,957

TOG ราคาล่าสุด 12.70

วันที่ 06-03-2558 04-03-2559 21-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 3,090 3,090 3,090
%การถือ 0.65% 0.65% 0.65%
มูลค่า (พัน) 13,349 13,349 13,349

TWPC ราคาล่าสุด 4.32

วันที่ 03-05-2560 09-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,120 14,562 14,712
%การถือ 0.81% 1.65% 1.67%
มูลค่า (พัน) 30,046 61,450 62,086
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3