“ กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ASK ราคาล่าสุด 4.22

วันที่ 01-04-2557 12-03-2558 10-03-2559 13-03-2560 23-02-2561 08-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,107 2,604 3,999 3,926 3,776 2,900
%การถือ 0.61% 0.74% 1.14% 1.12% 1.07% 0.82%
มูลค่า (พัน) 44,247 54,681 83,986 82,443 79,293 60,892

BR ราคาล่าสุด 21.00

วันที่ 15-03-2559 08-06-2560 15-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,900 5,923 5,290 5,290
%การถือ 0.76% 0.65% 0.58% 0.58%
มูลค่า (พัน) 16,974 14,571 13,014 13,014

JWD ราคาล่าสุด 2.46

วันที่ 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 6,000
%การถือ 0.59%
มูลค่า (พัน) 49,200

LDC ราคาล่าสุด 8.20

วันที่ 14-03-2560 12-03-2561 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,000 14,250 14,250
%การถือ 2.00% 2.38% 2.38%
มูลค่า (พัน) 16,200 19,238 19,238

MC ราคาล่าสุด 1.35

วันที่ 04-05-2559 26-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 4,062 4,062
%การถือ 0.51% 0.51%
มูลค่า (พัน) 41,842 41,842

MK ราคาล่าสุด 10.30

วันที่ 29-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 4,500
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 13,860

NETBAY ราคาล่าสุด 3.08

วันที่ 07-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,895 1,821
%การถือ 0.95% 0.91%
มูลค่า (พัน) 45,106 43,340

OTO ราคาล่าสุด 23.80

วันที่ 17-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,200
%การถือ 0.79%
มูลค่า (พัน) 13,420

PDJ ราคาล่าสุด 6.10

วันที่ 18-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 2,140
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 2,889

PJW ราคาล่าสุด 1.35

วันที่ 07-05-2557 18-03-2558 10-03-2559 04-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 8,350 9,424 8,143 7,751
%การถือ 1.51% 1.71% 1.42% 1.35%
มูลค่า (พัน) 21,042 23,748 20,521 19,534

SAMTEL ราคาล่าสุด 2.52

วันที่ 27-03-2561 29-08-2561 19-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,206 3,206 3,206
%การถือ 0.52% 0.52% 0.52%
มูลค่า (พัน) 16,671 16,671 16,671

SPA ราคาล่าสุด 5.20

วันที่ 12-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,100
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 23,715

SYMC ราคาล่าสุด 7.65

วันที่ 25-08-2557 06-03-2558 09-03-2559 10-05-2559 22-03-2560 16-03-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,884 2,140 2,300 2,013 2,127 2,259 2,259
%การถือ 0.63% 0.71% 0.77% 0.67% 0.65% 0.52% 0.52%
มูลค่า (พัน) 11,116 12,626 13,570 11,878 12,547 13,326 13,326

TOG ราคาล่าสุด 5.90

วันที่ 06-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 3,720
%การถือ 0.78%
มูลค่า (พัน) 16,070

TPBI ราคาล่าสุด 4.32

วันที่ 04-05-2560 08-05-2561 19-10-2561 26-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,245 3,245 3,245 3,245
%การถือ 0.81% 0.81% 0.81% 0.78%
มูลค่า (พัน) 26,285 26,285 26,285 26,285

TPCH ราคาล่าสุด 8.10

วันที่ 18-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,640
%การถือ 0.66%
มูลค่า (พัน) 29,832

TWPC ราคาล่าสุด 11.30

วันที่ 09-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,291 6,291
%การถือ 0.71% 0.71%
มูลค่า (พัน) 26,547 26,547

UTP ราคาล่าสุด 4.22

วันที่ 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,471
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 61,088

XO ราคาล่าสุด 17.60

วันที่ 12-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,000
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 26,600
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3