“ กองทุนเปิด วรรณ โฮสพีทอล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

D ราคาล่าสุด 4.12

วันที่ 31-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,000
%การถือ 0.50%
มูลค่า (พัน) 4,120

LPH ราคาล่าสุด 4.12

วันที่ 09-05-2559 04-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 6,227 5,235
%การถือ 0.83% 0.70%
มูลค่า (พัน) 29,516 24,812

RJH ราคาล่าสุด 4.74

วันที่ 22-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,670
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 44,662

VIH ราคาล่าสุด 26.75

วันที่ 24-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 4,094
%การถือ 0.72%
มูลค่า (พัน) 34,795
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3