“ กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AEONTS ราคาล่าสุด 39.75

วันที่ 09-05-2557 15-10-2557 09-10-2558 10-05-2559 25-10-2559 16-05-2560 16-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,205 2,365 3,394 3,824 3,681 3,681 3,075
%การถือ 0.88% 0.95% 1.36% 1.53% 1.47% 1.47% 1.23%
มูลค่า (พัน) 436,630 468,270 672,071 757,231 728,897 728,897 608,810

ALUCON ราคาล่าสุด 198.00

วันที่ 20-03-2558 08-05-2558 04-05-2559 04-05-2560 04-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 240 264 443 443 462
%การถือ 0.56% 0.61% 1.02% 1.02% 1.07%
มูลค่า (พัน) 40,303 44,268 74,357 74,357 77,650

AMARIN ราคาล่าสุด 168.00

วันที่ 29-04-2557 11-03-2558 11-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 3,965 5,323 5,199
%การถือ 1.98% 2.42% 2.36%
มูลค่า (พัน) 16,890 22,675 22,147

BKI ราคาล่าสุด 4.26

วันที่ 28-08-2557 16-03-2558 30-11-2558 14-03-2559 30-08-2559 29-05-2560 25-05-2561 24-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 945 1,137 1,268 1,301 1,301 1,408 1,702 1,600
%การถือ 0.89% 1.07% 1.19% 1.22% 1.22% 1.32% 1.60% 1.50%
มูลค่า (พัน) 256,176 308,019 343,709 352,652 352,652 381,541 461,161 433,654

BR ราคาล่าสุด 271.00

วันที่ 15-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 12,867
%การถือ 1.41%
มูลค่า (พัน) 31,654

CNS ราคาล่าสุด 2.46

วันที่ 03-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 60,251
%การถือ 2.80%
มูลค่า (พัน) 0

DCC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 08-08-2557 06-03-2558 04-03-2559 11-05-2559 16-11-2559 12-05-2560 30-05-2561 29-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 3,280 48,555 80,114 76,441 75,507 89,005 139,740 130,829
%การถือ 0.80% 1.19% 1.23% 1.17% 1.16% 1.36% 2.14% 2.00%
มูลค่า (พัน) 7,807 115,561 190,672 181,931 179,707 211,831 332,580 311,372

EASTW ราคาล่าสุด 2.38

วันที่ 11-09-2557 03-03-2558 02-03-2559 09-05-2559 13-09-2559 27-04-2560 02-05-2561 23-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 19,620 23,555 25,133 25,133 22,018 24,228 33,786 33,786
%การถือ 1.18% 1.42% 1.51% 1.51% 1.32% 1.46% 2.03% 2.03%
มูลค่า (พัน) 182,465 219,063 233,740 233,740 204,767 225,319 314,210 314,210

HANA ราคาล่าสุด 9.30

วันที่ 14-03-2557 11-03-2558 10-03-2559 28-10-2559 14-03-2560 15-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 7,855 6,926 8,887 8,752 7,285 8,780
%การถือ 0.98% 0.86% 1.10% 1.09% 0.91% 1.09%
มูลค่า (พัน) 394,734 348,037 446,592 439,788 366,046 441,205

HTC ราคาล่าสุด 50.25

วันที่ 31-03-2557 30-03-2558 22-03-2559 05-09-2559 28-03-2560 27-03-2561 07-09-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 6,562 10,495 10,816 10,763 9,739 9,774 10,259
%การถือ 3.29% 5.27% 5.43% 5.40% 4.89% 4.91% 5.15%
มูลค่า (พัน) 229,678 367,336 378,575 376,720 340,869 342,080 359,076

IHL ราคาล่าสุด 35.00

วันที่ 07-05-2561 29-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 18,888 18,888
%การถือ 3.43% 3.43%
มูลค่า (พัน) 77,818 77,818

KCAR ราคาล่าสุด 4.12

วันที่ 28-08-2557 13-03-2558 31-08-2558 15-03-2559 30-08-2559 22-08-2560 19-03-2561 29-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 6,249 8,860 10,666 14,278 14,260 14,916 18,845 17,504
%การถือ 2.50% 3.54% 4.27% 5.71% 5.70% 5.97% 7.54% 7.00%
มูลค่า (พัน) 55,301 78,407 94,396 126,359 126,200 132,006 166,777 154,909

LPN ราคาล่าสุด 8.85

วันที่ 25-08-2557 27-02-2558 26-02-2559 19-08-2559 24-02-2560 28-02-2561 23-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 11,191 15,984 23,422 17,465 13,171 20,237 20,237
%การถือ 0.76% 1.08% 1.59% 1.18% 0.89% 1.37% 1.37%
มูลค่า (พัน) 52,149 74,486 109,148 81,386 61,377 94,305 94,305

MC ราคาล่าสุด 4.66

วันที่ 10-03-2558 31-08-2558 04-05-2559 26-08-2559 03-05-2560 12-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 8,251 8,251 8,251 7,056 6,946 10,696
%การถือ 1.03% 1.03% 1.03% 0.88% 0.87% 1.34%
มูลค่า (พัน) 84,984 84,984 84,984 72,677 71,541 110,173

MEGA ราคาล่าสุด 10.30

วันที่ 31-08-2558 14-03-2559 26-08-2559 13-03-2560 12-03-2561 29-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 4,677 8,869 8,869 8,400 9,639 8,841
%การถือ 0.54% 1.03% 1.03% 0.97% 1.11% 1.02%
มูลค่า (พัน) 185,923 352,535 352,535 333,916 383,166 351,446

MFC ราคาล่าสุด 39.75

วันที่ 23-04-2557 19-03-2558 07-03-2559 04-05-2559 02-05-2560 27-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,530 1,990 1,990 1,990 1,990 1,072
%การถือ 1.27% 1.66% 1.65% 1.65% 1.60% 0.85%
มูลค่า (พัน) 23,556 30,638 30,638 30,638 30,638 16,503

MTI ราคาล่าสุด 15.40

วันที่ 13-03-2557 12-03-2558 09-03-2559 09-03-2560 14-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,466 1,529 1,529 1,688 2,474
%การถือ 2.48% 2.59% 2.59% 2.86% 4.19%
มูลค่า (พัน) 127,166 132,657 132,657 146,468 214,593

SAMCO ราคาล่าสุด 86.75

วันที่ 18-04-2557 27-02-2558 03-03-2559 21-04-2559 24-08-2559 24-04-2560 02-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 14,367 21,402 29,565 29,565 29,565 30,558 37,274
%การถือ 2.44% 3.63% 5.02% 5.02% 5.02% 5.18% 5.81%
มูลค่า (พัน) 17,384 25,896 35,774 35,774 35,774 36,975 45,101

STANLY ราคาล่าสุด 1.21

วันที่ 15-07-2557 15-07-2558 15-07-2559 18-07-2560 04-06-2561 13-07-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,018 1,624 1,976 1,949 2,111 1,915
%การถือ 1.33% 2.12% 2.58% 2.54% 2.75% 2.50%
มูลค่า (พัน) 183,168 292,356 355,608 350,766 379,890 344,754

THRE ราคาล่าสุด 180.00

วันที่ 14-08-2557 16-03-2558 14-03-2559 12-09-2559 02-05-2560 02-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 53,715 84,694 103,180 106,643 106,643 110,619
%การถือ 1.53% 2.01% 2.45% 2.53% 2.53% 2.62%
มูลค่า (พัน) 85,944 135,511 165,087 170,628 170,628 176,991

THREL ราคาล่าสุด 1.60

วันที่ 03-09-2557 11-03-2558 10-03-2559 31-08-2559 10-08-2560 03-05-2561 04-09-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 3,489 5,780 14,615 14,615 20,419 21,649 21,649
%การถือ 0.58% 0.96% 2.44% 2.44% 3.40% 3.61% 3.61%
มูลค่า (พัน) 13,259 21,964 55,536 55,536 77,590 82,267 82,267

TISCO ราคาล่าสุด 3.80

วันที่ 06-05-2557 06-03-2558 07-03-2559 03-05-2559 02-05-2560 30-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 6,666 9,665 8,785 7,441 5,257 4,616
%การถือ 0.83% 1.21% 1.10% 0.93% 0.66% 0.58%
มูลค่า (พัน) 633,241 918,165 834,574 706,856 499,414 438,548

TOG ราคาล่าสุด 95.00

วันที่ 21-04-2559 26-08-2559 20-04-2560 18-04-2561 23-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 5,089 11,116 11,116 20,147 20,147
%การถือ 1.07% 2.34% 2.34% 4.25% 4.25%
มูลค่า (พัน) 21,982 48,023 48,023 87,034 87,034
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3