“ กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AAV ราคาล่าสุด 19.00

วันที่ 14-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 31,511
%การถือ 0.65%
มูลค่า (พัน) 86,970

AP ราคาล่าสุด 2.76

วันที่ 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 18,248
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 143,247

BANPU ราคาล่าสุด 7.85

วันที่ 17-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 31,658
%การถือ 0.63%
มูลค่า (พัน) 354,571

BEAUTY ราคาล่าสุด 11.20

วันที่ 04-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 32,353
%การถือ 1.08%
มูลค่า (พัน) 59,529

CHG ราคาล่าสุด 1.84

วันที่ 02-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 79,323
%การถือ 0.72%
มูลค่า (พัน) 206,239

CK ราคาล่าสุด 2.60

วันที่ 11-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 9,407
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 156,153

DEMCO ราคาล่าสุด 16.60

วันที่ 28-08-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 6,151
%การถือ 0.84%
มูลค่า (พัน) 20,176

EPG ราคาล่าสุด 3.28

วันที่ 27-11-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 19,470
%การถือ 0.70%
มูลค่า (พัน) 191,782

ERW ราคาล่าสุด 9.85

วันที่ 13-03-2557 13-03-2558 09-03-2559 08-03-2560 13-03-2561 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 39,975 34,849 40,609 40,609 37,865 36,273
%การถือ 1.62% 1.40% 1.63% 1.62% 1.51% 1.44%
มูลค่า (พัน) 170,294 148,455 172,994 172,994 161,305 154,525

LPN ราคาล่าสุด 4.26

วันที่ 27-02-2558 28-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,292 11,888
%การถือ 0.77% 0.81%
มูลค่า (พัน) 53,749 56,588

MAJOR ราคาล่าสุด 4.76

วันที่ 20-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 5,174
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 111,230

MTC ราคาล่าสุด 21.50

วันที่ 07-03-2559 03-05-2559 02-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 17,863 13,538 12,431
%การถือ 0.84% 0.64% 0.59%
มูลค่า (พัน) 1,254,855 951,037 873,292

PSL ราคาล่าสุด 70.25

วันที่ 24-02-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 17,708
%การถือ 1.14%
มูลค่า (พัน) 228,433

QH ราคาล่าสุด 12.90

วันที่ 04-09-2557 12-03-2558 10-09-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 55,004 57,764 71,499
%การถือ 0.60% 0.63% 0.67%
มูลค่า (พัน) 132,010 138,633 171,597

RS ราคาล่าสุด 2.40

วันที่ 11-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 11,473
%การถือ 1.14%
มูลค่า (พัน) 292,562

SAMART ราคาล่าสุด 25.50

วันที่ 22-08-2557 20-03-2558 28-08-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 18,763 16,318 11,230
%การถือ 1.86% 1.62% 1.12%
มูลค่า (พัน) 121,019 105,250 72,432

SAT ราคาล่าสุด 6.45

วันที่ 07-03-2560 05-03-2561 24-08-2561 28-02-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,771 2,771 2,771 2,771 2,280
%การถือ 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.54%
มูลค่า (พัน) 52,655 52,655 52,655 52,655 43,316

SAWAD ราคาล่าสุด 19.00

วันที่ 13-03-2558 10-03-2559 04-05-2559 26-05-2560 04-05-2561 04-10-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 14,949 14,509 14,325 5,991 9,326 8,619
%การถือ 1.49% 1.42% 1.40% 0.55% 0.86% 0.75%
มูลค่า (พัน) 1,158,509 1,124,450 1,110,174 464,277 722,763 667,971

SIRI ราคาล่าสุด 77.50

วันที่ 30-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 134,667
%การถือ 0.94%
มูลค่า (พัน) 117,160

SPALI ราคาล่าสุด 0.87

วันที่ 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,089
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 222,897

STEC ราคาล่าสุด 20.10

วันที่ 12-03-2558 14-03-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 13,665 7,821 9,406
%การถือ 0.90% 0.51% 0.62%
มูลค่า (พัน) 181,741 104,025 125,102

STPI ราคาล่าสุด 13.30

วันที่ 16-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 11,539
%การถือ 0.71%
มูลค่า (พัน) 43,387

TCAP ราคาล่าสุด 3.76

วันที่ 20-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 8,273
%การถือ 0.69%
มูลค่า (พัน) 289,548

THCOM ราคาล่าสุด 35.00

วันที่ 26-02-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 7,074
%การถือ 0.65%
มูลค่า (พัน) 64,022

TISCO ราคาล่าสุด 9.05

วันที่ 07-03-2559 02-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 5,549 4,813
%การถือ 0.69% 0.60%
มูลค่า (พัน) 539,660 468,045

TPIPL ราคาล่าสุด 97.25

วันที่ 23-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 208,423
%การถือ 1.03%
มูลค่า (พัน) 352,235

TTCL ราคาล่าสุด 1.69

วันที่ 17-03-2558 28-08-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 3,884 6,810
%การถือ 0.69% 1.22%
มูลค่า (พัน) 22,724 39,840

WORK ราคาล่าสุด 5.85

วันที่ 10-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,334
%การถือ 0.80%
มูลค่า (พัน) 55,339
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3