“ กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AMATA ราคาล่าสุด 79.50

วันที่ 10-05-2561 29-08-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,628 7,484 6,498
%การถือ 0.62% 0.70% 0.61%
มูลค่า (พัน) 173,972 196,455 170,562

ANAN ราคาล่าสุด 26.25

วันที่ 13-03-2558 28-08-2558 12-05-2559 26-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 30,644 31,513 24,683 17,035
%การถือ 0.92% 0.95% 0.74% 0.51%
มูลค่า (พัน) 105,416 108,406 84,909 58,599

CBG ราคาล่าสุด 3.44

วันที่ 01-04-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 5,265
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 418,536

CK ราคาล่าสุด 79.50

วันที่ 16-03-2558 10-09-2558 14-03-2559 13-09-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 8,645 11,122 13,314 8,718
%การถือ 0.51% 0.66% 0.79% 0.51%
มูลค่า (พัน) 201,428 259,147 310,216 203,129

ERW ราคาล่าสุด 23.30

วันที่ 13-03-2558 09-03-2559 08-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 19,881 25,298 25,371
%การถือ 0.80% 1.01% 1.01%
มูลค่า (พัน) 123,264 156,850 157,297

FSMART ราคาล่าสุด 6.20

วันที่ 19-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 4,850
%การถือ 0.61%
มูลค่า (พัน) 32,007

LPN ราคาล่าสุด 6.60

วันที่ 27-02-2558 26-02-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 10,398 9,160
%การถือ 0.70% 0.62%
มูลค่า (พัน) 63,428 55,873

MACO ราคาล่าสุด 6.10

วันที่ 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 40,077
%การถือ 0.97%
มูลค่า (พัน) 61,318

MAJOR ราคาล่าสุด 1.53

วันที่ 06-03-2558 21-04-2560 30-08-2561 24-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,382 5,128 7,234 5,702
%การถือ 0.60% 0.57% 0.81% 0.64%
มูลค่า (พัน) 134,545 128,198 180,860 142,545

NYT ราคาล่าสุด 25.00

วันที่ 14-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 6,930
%การถือ 1.12%
มูลค่า (พัน) 32,846

PLANB ราคาล่าสุด 4.74

วันที่ 02-03-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 26,028 33,812
%การถือ 0.74% 0.87%
มูลค่า (พัน) 231,646 300,929

PSL ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 18-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 7,221
%การถือ 0.69%
มูลค่า (พัน) 59,936

SAT ราคาล่าสุด 8.30

วันที่ 28-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,035
%การถือ 0.95%
มูลค่า (พัน) 69,405

SEAFCO ราคาล่าสุด 17.20

วันที่ 09-05-2560 10-05-2561 27-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 3,043 12,489 13,738
%การถือ 1.00% 2.04% 2.04%
มูลค่า (พัน) 21,754 89,297 98,227

STEC ราคาล่าสุด 7.15

วันที่ 28-03-2559 06-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 10,403 9,607
%การถือ 0.68% 0.63%
มูลค่า (พัน) 201,814 186,376

VGI ราคาล่าสุด 19.40

วันที่ 25-08-2557 30-09-2559 18-07-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 19,529 44,419 43,007
%การถือ 0.57% 0.65% 0.63%
มูลค่า (พัน) 197,238 448,634 434,371
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3