“ กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AMATA ราคาล่าสุด 21.60

วันที่ 10-05-2561 29-08-2561 10-05-2562 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 31,419 31,419 34,517 33,517
%การถือ 2.94% 2.94% 3.23% 3.14%
มูลค่า (พัน) 584,401 584,401 642,014 623,414

ANAN ราคาล่าสุด 18.60

วันที่ 13-03-2558 28-08-2558 12-05-2559 26-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 48,550 85,596 88,837 64,222
%การถือ 1.46% 2.57% 2.67% 1.93%
มูลค่า (พัน) 95,157 167,768 174,120 125,876

AP ราคาล่าสุด 1.96

วันที่ 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 54,641
%การถือ 1.74%
มูลค่า (พัน) 428,933

BA ราคาล่าสุด 7.85

วันที่ 11-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 15,217
%การถือ 0.72%
มูลค่า (พัน) 121,736

BAM ราคาล่าสุด 8.00

วันที่ 11-12-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 17,528
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 378,596

BEAUTY ราคาล่าสุด 21.60

วันที่ 04-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 45,140
%การถือ 1.50%
มูลค่า (พัน) 83,057

CBG ราคาล่าสุด 1.84

วันที่ 11-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 9,332
%การถือ 0.93%
มูลค่า (พัน) 1,311,090

ESSO ราคาล่าสุด 140.50

วันที่ 03-05-2561 19-09-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 39,819 48,569
%การถือ 1.15% 1.40%
มูลค่า (พัน) 354,389 432,264

KCE ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 25-03-2558 26-08-2558 30-03-2559 24-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 3,396 4,090 4,678 3,818
%การถือ 0.60% 0.72% 0.81% 0.65%
มูลค่า (พัน) 191,048 230,046 263,126 214,751

KKP ราคาล่าสุด 56.25

วันที่ 09-05-2559 09-09-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 5,472 5,324
%การถือ 0.65% 0.63%
มูลค่า (พัน) 333,816 324,776

LPN ราคาล่าสุด 61.00

วันที่ 25-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 7,617
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 36,259

MTC ราคาล่าสุด 4.76

วันที่ 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,149
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 853,453

NOK ราคาล่าสุด 70.25

วันที่ 17-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 7,561
%การถือ 1.21%
มูลค่า (พัน) 0

OSP ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 15,715
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 569,654

RS ราคาล่าสุด 36.25

วันที่ 07-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 11,053
%การถือ 1.09%
มูลค่า (พัน) 281,849

SAWAD ราคาล่าสุด 25.50

วันที่ 13-03-2558 10-03-2559 04-05-2559 04-05-2561 04-10-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,333 13,184 13,184 12,409 15,008 8,520
%การถือ 1.13% 1.29% 1.29% 1.14% 1.31% 0.71%
มูลค่า (พัน) 878,315 1,021,733 1,021,733 961,685 1,163,122 660,317

SF ราคาล่าสุด 77.50

วันที่ 02-03-2559 04-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 44,659 41,250
%การถือ 2.51% 2.32%
มูลค่า (พัน) 234,458 216,561

TPIPP ราคาล่าสุด 5.25

วันที่ 14-06-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 61,641
%การถือ 0.73%
มูลค่า (พัน) 271,222

VGI ราคาล่าสุด 4.40

วันที่ 25-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 22,755
%การถือ 0.66%
มูลค่า (พัน) 159,285

WHA ราคาล่าสุด 7.00

วันที่ 17-03-2558 11-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 7,457 77,203
%การถือ 0.57% 0.54%
มูลค่า (พัน) 24,460 253,226

WHAUP ราคาล่าสุด 3.28

วันที่ 07-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 65,901
%การถือ 1.72%
มูลค่า (พัน) 283,375

WORK ราคาล่าสุด 4.30

วันที่ 14-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 4,890
%การถือ 1.11%
มูลค่า (พัน) 81,171
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3