“ กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AEONTS ราคาล่าสุด 5.90

วันที่ 09-05-2557 15-10-2557 09-10-2558 10-05-2559 25-10-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,372 2,374 2,110 2,016 1,835
%การถือ 0.95% 0.95% 0.84% 0.81% 0.73%
มูลค่า (พัน) 367,722 368,001 327,112 312,418 284,348

AMATA ราคาล่าสุด 155.00

วันที่ 06-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 11,444
%การถือ 1.07%
มูลค่า (พัน) 177,387

BCPG ราคาล่าสุด 15.50

วันที่ 02-11-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 12,119
%การถือ 0.61%
มูลค่า (พัน) 193,910

BR ราคาล่าสุด 16.00

วันที่ 15-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 7,785
%การถือ 0.85%
มูลค่า (พัน) 15,181

CK ราคาล่าสุด 1.95

วันที่ 09-09-2557 16-03-2558 10-09-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 24,001 17,655 16,150
%การถือ 1.42% 1.04% 0.95%
มูลค่า (พัน) 477,624 351,325 321,387

GUNKUL ราคาล่าสุด 19.90

วันที่ 10-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 5,918
%การถือ 0.67%
มูลค่า (พัน) 14,676

ICHI ราคาล่าสุด 2.48

วันที่ 28-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 12,481
%การถือ 0.96%
มูลค่า (พัน) 60,655

IFEC ราคาล่าสุด 4.86

วันที่ 01-04-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 10,309
%การถือ 0.59%
มูลค่า (พัน) 0

IRPC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 26-02-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 154,051
%การถือ 0.75%
มูลค่า (พัน) 391,289

ITD ราคาล่าสุด 2.54

วันที่ 20-03-2558 14-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 48,574 39,452
%การถือ 0.92% 0.75%
มูลค่า (พัน) 68,975 56,022

JAS ราคาล่าสุด 1.42

วันที่ 26-02-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 62,288
%การถือ 0.87%
มูลค่า (พัน) 327,012

JWD ราคาล่าสุด 5.25

วันที่ 10-03-2559 11-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 6,726 6,726
%การถือ 1.12% 1.12%
มูลค่า (พัน) 47,081 47,081

KCE ราคาล่าสุด 7.00

วันที่ 21-08-2557 25-03-2558 26-08-2558 30-03-2559 24-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 3,947 5,489 4,511 5,094 3,216
%การถือ 0.71% 0.97% 0.79% 0.88% 0.55%
มูลค่า (พัน) 96,706 134,468 110,527 124,803 78,802

KTC ราคาล่าสุด 24.50

วันที่ 03-03-2558 25-02-2559 26-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,154 3,659 1,477
%การถือ 1.22% 1.42% 0.57%
มูลค่า (พัน) 125,352 145,429 58,691

LPN ราคาล่าสุด 39.75

วันที่ 25-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 16,975
%การถือ 1.15%
มูลค่า (พัน) 87,423

MONO ราคาล่าสุด 5.15

วันที่ 13-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 17,203
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 17,031

NYT ราคาล่าสุด 0.99

วันที่ 14-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 3,664
%การถือ 0.59%
มูลค่า (พัน) 12,971

QH ราคาล่าสุด 3.54

วันที่ 04-09-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 79,822
%การถือ 0.87%
มูลค่า (พัน) 196,362

SAMART ราคาล่าสุด 2.46

วันที่ 20-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 11,898
%การถือ 1.18%
มูลค่า (พัน) 88,639

SAWAD ราคาล่าสุด 7.45

วันที่ 10-03-2559 04-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 8,195 7,174
%การถือ 0.80% 0.70%
มูลค่า (พัน) 581,863 509,322

SEAFCO ราคาล่าสุด 71.00

วันที่ 10-05-2561 27-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 6,778 7,456
%การถือ 1.11% 1.11%
มูลค่า (พัน) 39,991 43,991

SPALI ราคาล่าสุด 5.90

วันที่ 28-08-2557 12-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 16,113 13,021
%การถือ 0.94% 0.76%
มูลค่า (พัน) 264,255 213,539

THCOM ราคาล่าสุด 16.40

วันที่ 04-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 15,073
%การถือ 1.38%
มูลค่า (พัน) 56,371

TPCH ราคาล่าสุด 3.74

วันที่ 18-08-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,441
%การถือ 0.61%
มูลค่า (พัน) 26,123

TPIPL ราคาล่าสุด 10.70

วันที่ 25-03-2558 23-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 186,712 115,963
%การถือ 0.92% 0.57%
มูลค่า (พัน) 274,466 170,465

UNIQ ราคาล่าสุด 1.47

วันที่ 17-03-2558 04-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 7,939 10,865
%การถือ 0.73% 1.01%
มูลค่า (พัน) 55,177 75,512
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3