“ กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AMATA ราคาล่าสุด 19.90

วันที่ 13-03-2563 23-04-2563 10-08-2563 21-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 31,249 24,540 21,740 21,740
%การถือ 2.93% 2.30% 2.04% 2.04%
มูลค่า (พัน) 581,233 456,448 404,358 404,358

AP ราคาล่าสุด 18.60

วันที่ 11-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 80,226 80,226
%การถือ 2.55% 2.55%
มูลค่า (พัน) 629,774 629,774

ASK ราคาล่าสุด 7.85

วันที่ 06-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,719
%การถือ 1.34%
มูลค่า (พัน) 98,159

BAM ราคาล่าสุด 20.80

วันที่ 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 37,557
%การถือ 1.16%
มูลค่า (พัน) 811,240

BCP ราคาล่าสุด 21.60

วันที่ 05-03-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 20,567 20,426
%การถือ 1.49% 1.48%
มูลค่า (พัน) 581,009 577,023

BEM ราคาล่าสุด 28.25

วันที่ 11-03-2563 23-04-2563 26-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 91,264 81,270 104,936
%การถือ 0.60% 0.53% 0.69%
มูลค่า (พัน) 780,307 694,861 897,206

CHG ราคาล่าสุด 8.55

วันที่ 02-05-2561 23-08-2561 07-05-2562 27-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 101,782 83,981 57,704 57,704
%การถือ 0.93% 0.76% 0.52% 0.52%
มูลค่า (พัน) 264,634 218,352 150,030 150,030

CK ราคาล่าสุด 2.60

วันที่ 13-03-2563 21-04-2563 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 24,262 24,262 19,705
%การถือ 1.43% 1.43% 1.16%
มูลค่า (พัน) 402,751 402,751 327,105

COM7 ราคาล่าสุด 16.60

วันที่ 06-03-2563 11-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 31,562 30,501
%การถือ 2.63% 2.54%
มูลค่า (พัน) 1,751,702 1,692,783

CPF ราคาล่าสุด 55.50

วันที่ 29-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 46,584
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 1,350,948

CPNREIT ราคาล่าสุด 29.00

วันที่ 06-03-2563 27-03-2563 27-05-2563 25-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,785 11,785 11,785 11,785
%การถือ 0.53% 0.53% 0.53% 0.53%
มูลค่า (พัน) 234,516 234,516 234,516 234,516

DTAC ราคาล่าสุด 19.90

วันที่ 12-02-2563 29-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 17,044 14,524
%การถือ 0.72% 0.61%
มูลค่า (พัน) 532,619 453,878

EGCO ราคาล่าสุด 31.25

วันที่ 09-03-2563 01-07-2563 03-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,609 3,670 3,472
%การถือ 0.69% 0.70% 0.66%
มูลค่า (พัน) 651,334 662,489 626,750

INTUCH ราคาล่าสุด 180.50

วันที่ 27-08-2557 02-03-2558 03-03-2559 08-04-2559 25-08-2559 21-08-2560 10-04-2561 17-08-2561 22-02-2562 20-08-2562 26-02-2563 22-06-2563 21-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 42,129 50,750 37,014 40,108 39,542 35,734 33,312 32,019 33,386 38,737 31,977 26,291 26,230
%การถือ 1.31% 1.58% 1.15% 1.25% 1.23% 1.11% 1.04% 1.00% 1.04% 1.21% 1.00% 0.82% 0.82%
มูลค่า (พัน) 2,317,095 2,791,245 2,035,754 2,205,957 2,174,794 1,965,370 1,832,133 1,761,040 1,836,219 2,130,541 1,758,708 1,445,994 1,442,672

KKP ราคาล่าสุด 55.00

วันที่ 13-03-2563 13-04-2563 09-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,396 4,396 4,396
%การถือ 0.52% 0.52% 0.52%
มูลค่า (พัน) 268,162 268,162 268,162

LH ราคาล่าสุด 61.00

วันที่ 13-03-2563 01-06-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 122,271 108,396 95,646
%การถือ 1.02% 0.91% 0.80%
มูลค่า (พัน) 972,052 861,752 760,387

MODERN ราคาล่าสุด 7.95

วันที่ 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,327
%การถือ 0.71%
มูลค่า (พัน) 17,367

MTC ราคาล่าสุด 3.26

วันที่ 03-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,642
%การถือ 0.50%
มูลค่า (พัน) 747,629

OSP ราคาล่าสุด 70.25

วันที่ 30-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,430
%การถือ 0.61%
มูลค่า (พัน) 668,069

RATCH ราคาล่าสุด 36.25

วันที่ 05-03-2563 02-06-2563 08-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 13,615 14,544 13,750
%การถือ 0.94% 1.00% 0.95%
มูลค่า (พัน) 684,134 730,816 690,917

SHR ราคาล่าสุด 50.25

วันที่ 11-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 33,728
%การถือ 0.94%
มูลค่า (พัน) 104,556

TCAP ราคาล่าสุด 3.10

วันที่ 30-12-2562 10-03-2563 14-04-2563 16-06-2563 13-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,438 20,120 20,120 19,444 16,348
%การถือ 1.58% 1.73% 1.73% 1.67% 1.40%
มูลค่า (พัน) 645,320 704,186 704,186 680,547 572,187

THANI ราคาล่าสุด 35.00

วันที่ 05-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 35,385
%การถือ 0.94%
มูลค่า (พัน) 147,203

TISCO ราคาล่าสุด 4.16

วันที่ 10-03-2563 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 17,749 15,607
%การถือ 2.22% 1.95%
มูลค่า (พัน) 1,726,061 1,517,732

TU ราคาล่าสุด 97.25

วันที่ 03-03-2563 26-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 27,674 27,674
%การถือ 0.58% 0.58%
มูลค่า (พัน) 395,740 395,740
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3