“ กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BGC ราคาล่าสุด 10.60

วันที่ 29-05-2562 26-08-2562 25-11-2562 13-03-2563 15-06-2563 27-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,141 4,880 6,127 4,471 5,396 4,341
%การถือ 0.60% 0.70% 0.88% 0.64% 0.78% 0.63%
มูลค่า (พัน) 43,890 51,725 64,941 47,393 57,200 46,011

INTUCH ราคาล่าสุด 10.60

วันที่ 10-04-2561 17-08-2561 20-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 33,080 31,002 16,146
%การถือ 1.03% 0.97% 0.50%
มูลค่า (พัน) 2,563,677 2,402,632 1,251,338

LH ราคาล่าสุด 77.50

วันที่ 13-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 70,946 66,831
%การถือ 0.59% 0.56%
มูลค่า (พัน) 624,323 588,114

M ราคาล่าสุด 8.80

วันที่ 08-05-2561 23-08-2561 08-05-2562 27-08-2562 10-03-2563 23-06-2563 25-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,125 5,766 5,525 5,798 5,957 5,596 4,861
%การถือ 0.56% 0.63% 0.60% 0.63% 0.65% 0.61% 0.53%
มูลค่า (พัน) 266,510 299,848 287,305 301,470 309,743 290,997 252,793

TCAP ราคาล่าสุด 52.00

วันที่ 30-12-2562 10-03-2563 14-04-2563 16-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,213 10,685 9,991 8,323
%การถือ 0.88% 0.92% 0.86% 0.71%
มูลค่า (พัน) 416,196 435,406 407,137 339,150

TISCO ราคาล่าสุด 40.75

วันที่ 10-03-2563 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,073 4,410
%การถือ 0.63% 0.55%
มูลค่า (พัน) 498,442 433,243

TTW ราคาล่าสุด 98.25

วันที่ 10-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 21,355
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 245,584
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3