“ กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AAV ราคาล่าสุด 36.00

วันที่ 12-03-2563 29-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 64,867 61,758
%การถือ 1.34% 1.27%
มูลค่า (พัน) 120,653 114,870

BA ราคาล่าสุด 1.86

วันที่ 12-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,660 18,660
%การถือ 0.89% 0.89%
มูลค่า (พัน) 101,698 101,698

BGRIM ราคาล่าสุด 5.45

วันที่ 28-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 14,509
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 642,032

BJC ราคาล่าสุด 44.25

วันที่ 10-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 22,544
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 834,126

BLA ราคาล่าสุด 37.00

วันที่ 12-03-2563 16-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 17,022 17,022
%การถือ 1.00% 1.00%
มูลค่า (พัน) 299,584 299,584

BR ราคาล่าสุด 17.60

วันที่ 13-03-2563 27-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,551 5,551
%การถือ 0.61% 0.61%
มูลค่า (พัน) 10,324 10,324

DRT ราคาล่าสุด 1.86

วันที่ 10-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,662
%การถือ 0.91%
มูลค่า (พัน) 54,571

EGCO ราคาล่าสุด 6.30

วันที่ 09-03-2563 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,437 3,437
%การถือ 0.65% 0.65%
มูลค่า (พัน) 673,730 673,730

GRAMMY ราคาล่าสุด 196.00

วันที่ 19-03-2563 02-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,817 4,817
%การถือ 0.59% 0.59%
มูลค่า (พัน) 46,238 46,238

HUMAN ราคาล่าสุด 9.60

วันที่ 29-08-2561 08-05-2562 28-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,261 4,261 4,261
%การถือ 0.63% 0.63% 0.63%
มูลค่า (พัน) 35,577 35,577 35,577

KCE ราคาล่าสุด 8.35

วันที่ 27-08-2562 24-03-2563 23-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,322 7,155 11,785
%การถือ 0.54% 0.61% 1.00%
มูลค่า (พัน) 195,967 221,799 365,347

M ราคาล่าสุด 31.00

วันที่ 25-08-2557 13-03-2558 11-03-2559 04-05-2559 26-08-2559 09-05-2560 08-05-2561 23-08-2561 08-05-2562 27-08-2562 10-03-2563 23-06-2563 25-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,606 5,689 5,633 5,633 5,290 4,891 7,157 7,157 7,157 7,157 7,157 7,157 7,157
%การถือ 0.62% 0.63% 0.62% 0.62% 0.58% 0.53% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78%
มูลค่า (พัน) 270,499 274,494 271,787 271,787 255,218 235,991 345,320 345,320 345,320 345,320 345,320 345,320 345,320

PCSGH ราคาล่าสุด 48.25

วันที่ 29-08-2557 17-03-2558 26-08-2558 09-05-2559 26-08-2559 12-05-2560 07-05-2561 28-08-2561 22-04-2562 27-08-2562 17-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,863 11,863 11,863 11,863 11,863 11,863 11,668 11,668 11,668 11,668 11,668
%การถือ 0.77% 0.77% 0.77% 0.77% 0.77% 0.77% 0.76% 0.76% 0.77% 0.77% 0.77%
มูลค่า (พัน) 53,147 53,147 53,147 53,147 53,147 53,147 52,273 52,273 52,273 52,273 52,273

PLANB ราคาล่าสุด 4.48

วันที่ 07-03-2559 06-03-2560 02-03-2561 10-05-2562 29-08-2562 14-11-2562 13-03-2563 29-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 34,777 38,135 45,742 46,218 49,223 49,713 52,256 63,005
%การถือ 0.99% 1.08% 1.30% 1.19% 1.27% 1.28% 1.35% 1.62%
มูลค่า (พัน) 189,537 207,834 249,291 251,888 268,264 270,933 284,795 343,377

RJH ราคาล่าสุด 5.45

วันที่ 02-11-2559 22-03-2560 08-05-2561 24-08-2561 20-03-2562 29-08-2562 16-03-2563 25-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,388 2,388 2,495 2,495 2,410 2,410 2,410 2,410
%การถือ 0.80% 0.80% 0.83% 0.83% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%
มูลค่า (พัน) 52,286 52,286 54,638 54,638 52,775 52,775 52,775 52,775

SABINA ราคาล่าสุด 21.90

วันที่ 06-03-2563 08-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,333 2,333
%การถือ 0.67% 0.67%
มูลค่า (พัน) 48,749 48,749

SAMART ราคาล่าสุด 20.90

วันที่ 11-03-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,693 11,693
%การถือ 1.16% 1.16%
มูลค่า (พัน) 56,592 56,592

SAMTEL ราคาล่าสุด 4.84

วันที่ 11-03-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,279 5,279
%การถือ 0.85% 0.85%
มูลค่า (พัน) 25,866 25,866

SC ราคาล่าสุด 4.90

วันที่ 13-03-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 25,248 25,248
%การถือ 0.60% 0.60%
มูลค่า (พัน) 57,060 57,060

SCN ราคาล่าสุด 2.26

วันที่ 04-03-2563 07-04-2563 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,493 7,493 7,493
%การถือ 0.62% 0.62% 0.62%
มูลค่า (พัน) 13,187 13,187 13,187

THREL ราคาล่าสุด 1.76

วันที่ 03-09-2557 11-03-2558 10-03-2559 31-08-2559 10-08-2560 03-05-2561 04-09-2561 30-04-2562 03-09-2562 04-03-2563 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,531 6,465 7,333 7,333 7,333 8,234 8,234 8,234 8,234 8,234 8,234
%การถือ 1.09% 1.08% 1.22% 1.22% 1.22% 1.37% 1.37% 1.37% 1.37% 1.37% 1.37%
มูลค่า (พัน) 14,892 14,740 16,719 16,719 16,719 18,774 18,774 18,774 18,774 18,774 18,774

TOA ราคาล่าสุด 2.28

วันที่ 28-08-2561 03-05-2562 28-08-2562 13-03-2563 07-04-2563 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,986 14,854 14,854 14,854 15,300 15,300
%การถือ 0.64% 0.73% 0.73% 0.73% 0.75% 0.75%
มูลค่า (พัน) 467,496 534,744 534,744 534,744 550,786 550,786

TPBI ราคาล่าสุด 36.00

วันที่ 11-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,095
%การถือ 0.98%
มูลค่า (พัน) 18,921

TU ราคาล่าสุด 4.62

วันที่ 03-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 38,373
%การถือ 0.80%
มูลค่า (พัน) 521,877

UTP ราคาล่าสุด 13.60

วันที่ 09-03-2563 16-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,155 4,155
%การถือ 0.64% 0.64%
มูลค่า (พัน) 57,340 57,340
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3