“ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AEONTS ราคาล่าสุด 39.75

วันที่ 14-05-2563 20-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,355 1,355
%การถือ 0.54% 0.54%
มูลค่า (พัน) 268,191 268,191

BKI ราคาล่าสุด 198.00

วันที่ 13-03-2563 29-05-2563 28-08-2563 27-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,132 805 760 760
%การถือ 1.06% 0.76% 0.71% 0.71%
มูลค่า (พัน) 306,691 218,155 205,879 205,879

DCC ราคาล่าสุด 271.00

วันที่ 04-03-2563 21-05-2563 25-08-2563 18-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 96,322 79,897 73,670 61,383
%การถือ 1.33% 0.97% 0.90% 0.75%
มูลค่า (พัน) 229,247 190,155 175,335 146,092

EASTW ราคาล่าสุด 2.38

วันที่ 12-03-2563 15-04-2563 09-07-2563 03-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 17,132 15,605 14,027 13,166
%การถือ 1.03% 0.94% 0.84% 0.79%
มูลค่า (พัน) 159,329 145,126 130,451 122,447

HANA ราคาล่าสุด 9.30

วันที่ 10-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,162
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 209,130

HTC ราคาล่าสุด 50.25

วันที่ 08-04-2563 22-06-2563 15-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,009 6,052 4,787
%การถือ 3.49% 3.01% 2.38%
มูลค่า (พัน) 245,330 211,807 167,556

HUMAN ราคาล่าสุด 35.00

วันที่ 08-05-2562 28-08-2562 11-03-2563 08-05-2563 27-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,518 12,455 13,111 13,111 13,111
%การถือ 0.52% 1.83% 1.93% 1.93% 1.93%
มูลค่า (พัน) 36,588 129,529 136,353 136,353 136,353

IHL ราคาล่าสุด 10.40

วันที่ 11-03-2563 27-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 17,497 17,497
%การถือ 2.95% 2.95%
มูลค่า (พัน) 72,087 72,087

KCAR ราคาล่าสุด 4.12

วันที่ 23-03-2563 26-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,591 13,030
%การถือ 6.24% 5.21%
มูลค่า (พัน) 137,981 115,316

LPN ราคาล่าสุด 8.85

วันที่ 27-02-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 19,512
%การถือ 1.32%
มูลค่า (พัน) 90,925

MEGA ราคาล่าสุด 4.66

วันที่ 12-03-2562 29-08-2562 10-03-2563 29-05-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,636 8,444 7,997 7,524 6,442
%การถือ 0.99% 0.97% 0.92% 0.86% 0.74%
มูลค่า (พัน) 343,297 335,645 317,893 299,091 256,077

MTI ราคาล่าสุด 39.75

วันที่ 11-03-2563 13-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,869 1,674
%การถือ 3.17% 2.84%
มูลค่า (พัน) 162,152 145,245

PR9 ราคาล่าสุด 86.75

วันที่ 05-03-2563 21-04-2563 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,256 18,010 16,450
%การถือ 2.32% 2.29% 2.09%
มูลค่า (พัน) 175,258 172,895 157,917

SAMCO ราคาล่าสุด 9.60

วันที่ 02-03-2563 10-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 35,149 34,101
%การถือ 5.48% 5.31%
มูลค่า (พัน) 42,531 41,262

SF ราคาล่าสุด 1.21

วันที่ 26-02-2563 01-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 23,177 19,616
%การถือ 1.09% 0.92%
มูลค่า (พัน) 119,363 101,025

STANLY ราคาล่าสุด 5.15

วันที่ 01-06-2563 14-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,012 922
%การถือ 1.32% 1.20%
มูลค่า (พัน) 182,214 165,888

THRE ราคาล่าสุด 180.00

วันที่ 11-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 43,206
%การถือ 1.03%
มูลค่า (พัน) 69,129

THREL ราคาล่าสุด 1.60

วันที่ 30-04-2562 03-09-2562 04-03-2563 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 17,038 16,231 15,386 14,607
%การถือ 2.84% 2.71% 2.56% 2.43%
มูลค่า (พัน) 64,746 61,676 58,466 55,505

TOG ราคาล่าสุด 3.80

วันที่ 10-04-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 20,304 20,304
%การถือ 4.28% 4.28%
มูลค่า (พัน) 87,714 87,714

UNIQ ราคาล่าสุด 4.32

วันที่ 01-04-2563 09-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,764 15,764
%การถือ 1.46% 1.46%
มูลค่า (พัน) 69,044 69,044
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3