“ กาญจโนภาศ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PLE ราคาล่าสุด 0.94

วันที่ 25-07-2557 24-03-2558 29-03-2559 28-10-2559 28-03-2560 18-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 53,751 53,751 53,961 6,107 10,000 10,000 9,000
%การถือ 4.96% 4.95% 4.95% 0.56% 0.84% 0.73% 0.66%
มูลค่า (พัน) 50,526 50,526 50,723 5,741 9,400 9,400 8,460
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3