“ คูหาเปรมกิจ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

GBX ราคาล่าสุด 0.40

วันที่ 26-03-2557 25-03-2558 31-03-2559 01-03-2560 07-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
%การถือ 1.84% 1.84% 1.84% 1.84% 1.84% 1.84%
มูลค่า (พัน) 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3