“ ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

KSL ราคาล่าสุด 7.10

วันที่ 07-03-2557 17-03-2558 08-02-2559 11-03-2559 08-03-2560 02-03-2561 05-03-2562 05-03-2563 29-01-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 43,695 87,391 104,869 104,869 115,355 115,355 115,355 115,355 115,355
%การถือ 2.56% 2.62% 2.62% 2.62% 2.62% 2.62% 2.62% 2.62% 2.62%
มูลค่า (พัน) 139,825 279,650 335,580 335,580 369,138 369,138 369,138 369,138 369,138

TSTE ราคาล่าสุด 3.20

วันที่ 31-03-2557 30-03-2558 10-08-2558 17-03-2559 23-08-2559 10-03-2560 07-05-2561 09-11-2561 20-03-2562 15-11-2562 27-03-2563 13-11-2563 24-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 24,174 24,174 24,174 48,347 58,017 63,819 63,819 63,819 63,819 63,819 63,819 63,819 63,819
%การถือ 16.65% 16.65% 16.65% 16.65% 16.65% 16.65% 16.65% 16.65% 16.65% 16.65% 16.65% 16.65% 16.65%
มูลค่า (พัน) 171,633 171,633 171,633 343,266 411,920 453,111 453,111 453,111 453,111 453,111 453,111 453,111 453,111
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3