“ ชัยวัฒน์ โชติมา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

RWI ราคาล่าสุด 1.92

วันที่ 15-09-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 3,800
%การถือ 0.63%
มูลค่า (พัน) 7,296
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3