“ ซาโต ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BKD ราคาล่าสุด 2.28

วันที่ 20-08-2557 09-03-2558 11-03-2559 26-04-2559 15-03-2560 13-03-2561 02-08-2561 19-04-2562 13-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,000 16,251 24,490 25,219 25,499 8,599 8,699 8,699 13,128
%การถือ 1.43% 2.32% 2.48% 2.56% 2.59% 0.87% 0.81% 0.81% 1.22%
มูลค่า (พัน) 22,800 37,053 55,838 57,499 58,137 19,605 19,833 19,833 29,932
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3