“ ดลนภา ธรรมวัฒนะ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BGT ราคาล่าสุด 0.94

วันที่ 09-05-2557 18-03-2558 14-03-2559 11-05-2560 08-05-2561 20-03-2562 18-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 86,906 77,577 77,727 77,877 78,077 78,077 78,077
%การถือ 24.17% 21.58% 21.55% 21.56% 21.48% 21.48% 21.48%
มูลค่า (พัน) 81,692 72,922 73,063 73,204 73,392 73,392 73,392
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3