“ ด.ช.วีริศ เจริญตรา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PREB ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 12-05-2559 12-05-2560 11-05-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,360 12,360 12,360 12,360
%การถือ 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
มูลค่า (พัน) 110,004 110,004 110,004 110,004
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3