“ ตันตาปกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

D ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 31-03-2560 19-03-2561 03-10-2561 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 820 1,452 109,998 1,033
%การถือ 0.41% 0.73% 55.00% 0.52%
มูลค่า (พัน) 4,879 8,641 654,488 6,148

JCKH ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 18-05-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,288 3,288
%การถือ 0.67% 0.53%
มูลค่า (พัน) 1,710 1,710
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3