“ ตันตาปกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

D ราคาล่าสุด 3.68

วันที่ 31-03-2560 19-03-2561 03-10-2561 11-03-2562 25-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 820 1,452 109,998 1,033 1,535
%การถือ 0.41% 0.73% 55.00% 0.52% 0.77%
มูลค่า (พัน) 3,018 5,344 404,793 3,802 5,649

JCKH ราคาล่าสุด 3.68

วันที่ 18-05-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,288 3,288
%การถือ 0.67% 0.53%
มูลค่า (พัน) 756 756
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3