“ ตันติยาสวัสดิกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

RPH ราคาล่าสุด 5.40

วันที่ 09-05-2560 09-05-2561 20-08-2561 08-05-2562 20-08-2562 13-03-2563 07-05-2563 25-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,724 6,924 6,924 6,924 6,924 6,324 6,324 6,324
%การถือ 1.23% 1.27% 1.27% 1.27% 1.27% 1.16% 1.16% 1.16%
มูลค่า (พัน) 36,308 37,388 37,388 37,388 37,388 34,148 34,148 34,148
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3