“ ทนง ลี้อิสสระนุกูล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

IRC ราคาล่าสุด 1.58

วันที่ 12-12-2556 12-12-2557 14-12-2558 09-02-2560 08-02-2561 08-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,408 3,408 3,408 3,408 3,408 3,408
%การถือ 1.70% 1.70% 1.70% 1.70% 1.70% 1.70%
มูลค่า (พัน) 50,098 50,098 50,098 50,098 50,098 50,098

MVP ราคาล่าสุด 14.70

วันที่ 03-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,000
%การถือ 0.50%
มูลค่า (พัน) 1,580

STANLY ราคาล่าสุด 1.58

วันที่ 15-07-2557 15-07-2558 15-07-2559 18-07-2560 04-06-2561 13-07-2561 04-06-2562 12-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,209 3,209 3,209 3,209 3,209 3,209 4,145 4,145
%การถือ 4.19% 4.19% 4.19% 4.19% 4.19% 4.19% 5.41% 5.41%
มูลค่า (พัน) 556,748 556,748 556,748 556,748 556,748 556,748 719,132 719,132
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3