“ ทิพย์อัครยอด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BKD ราคาล่าสุด 2.28

วันที่ 20-08-2557 09-03-2558 11-03-2559 26-04-2559 15-03-2560 13-03-2561 02-08-2561 19-04-2562 13-04-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 20,800 21,000 14,529 14,494 14,726 14,726 14,726 14,726 14,726 14,726
%การถือ 2.97% 3.00% 1.47% 1.47% 1.49% 1.49% 1.37% 1.37% 1.37% 1.37%
มูลค่า (พัน) 47,424 47,880 33,126 33,046 33,575 33,575 33,575 33,575 33,575 33,575
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3