“ ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

RPH ราคาล่าสุด 5.40

วันที่ 09-05-2560 09-05-2561 20-08-2561 08-05-2562 20-08-2562 13-03-2563 07-05-2563 25-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 57,620 61,011 62,426 62,937 62,937 63,556 63,661 63,672
%การถือ 10.55% 11.17% 11.43% 11.53% 11.53% 11.64% 11.66% 11.66%
มูลค่า (พัน) 311,149 329,458 337,099 339,859 339,859 343,202 343,769 343,828
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3