“ นันทริกา ชันซื่อ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BGT ราคาล่าสุด 0.94

วันที่ 09-05-2557 18-03-2558 14-03-2559 11-05-2560 08-05-2561 20-03-2562 18-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430
%การถือ 0.95% 0.95% 0.95% 0.95% 0.94% 0.94% 0.94%
มูลค่า (พัน) 3,224 3,224 3,224 3,224 3,224 3,224 3,224
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3