“ นางกมลวรรณ ภาณุวัฒน์สุข ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CSS ราคาล่าสุด 2.14

วันที่ 11-03-2559 22-04-2559 26-08-2559 28-04-2560 07-05-2561 23-08-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,465 7,529 7,629 7,469 7,061 7,061 6,251
%การถือ 0.67% 0.64% 0.65% 0.64% 0.60% 0.60% 0.53%
มูลค่า (พัน) 15,975 16,112 16,326 15,984 15,111 15,111 13,377

PREB ราคาล่าสุด 2.14

วันที่ 12-05-2557 26-03-2558 12-05-2558 12-05-2559 12-05-2560 11-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,295 2,982 3,128 3,428 2,876 2,260
%การถือ 0.74% 0.97% 1.01% 1.11% 0.93% 0.73%
มูลค่า (พัน) 20,426 26,540 27,843 30,508 25,596 20,114
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3