“ นางขวัญตา เวศย์วรุตม์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MTC ราคาล่าสุด 70.25

วันที่ 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 28,130
%การถือ 1.33%
มูลค่า (พัน) 1,976,133
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3