“ นางขันทอง อุดมมหันติสุข ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQ ราคาล่าสุด 11.70

วันที่ 29-06-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 76,000
%การถือ 0.60%
มูลค่า (พัน) 760

CHARAN ราคาล่าสุด 0.01

วันที่ 08-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 35
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 750

CNS ราคาล่าสุด 21.50

วันที่ 03-04-2557 03-04-2558 24-03-2559 14-03-2560 20-03-2561 19-03-2562 18-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 33,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
%การถือ 1.53% 0.93% 0.93% 0.93% 0.93% 0.93% 0.93%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

DTC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 12-03-2557 12-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 500 500
%การถือ 0.59% 0.59%
มูลค่า (พัน) 3,525 3,525

ECF ราคาล่าสุด 7.05

วันที่ 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,233
%การถือ 0.65%
มูลค่า (พัน) 6,981

EE ราคาล่าสุด 1.12

วันที่ 14-03-2557 12-03-2558 07-03-2559 15-03-2560 13-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 22,316 28,500 28,500 34,500 32,500 20,005
%การถือ 0.80% 1.03% 1.03% 1.24% 1.17% 0.72%
มูลค่า (พัน) 11,158 14,250 14,250 17,250 16,250 10,002

ILM ราคาล่าสุด 0.50

วันที่ 22-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 20,205
%การถือ 4.00%
มูลค่า (พัน) 236,397

JCK ราคาล่าสุด 11.70

วันที่ 15-08-2557 10-03-2558 15-03-2559 07-07-2559 31-03-2560 30-03-2561 02-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,600 11,400 15,187 12,887 15,160 15,909 15,909
%การถือ 0.52% 0.89% 1.18% 1.00% 0.93% 0.74% 0.74%
มูลค่า (พัน) 4,032 8,208 10,935 9,279 10,915 11,455 11,455

KOOL ราคาล่าสุด 0.72

วันที่ 20-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,800 4,452
%การถือ 0.79% 0.93%
มูลค่า (พัน) 2,774 3,250

MATCH ราคาล่าสุด 0.73

วันที่ 08-09-2557 31-03-2558 04-09-2558 18-03-2559 16-09-2559 17-04-2560 12-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 4,450 4,450 4,450 4,450 4,450 4,450 4,450
%การถือ 0.84% 0.84% 0.84% 0.84% 0.84% 0.69% 0.57%
มูลค่า (พัน) 7,031 7,031 7,031 7,031 7,031 7,031 7,031

META ราคาล่าสุด 1.58

วันที่ 08-07-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 3,300
%การถือ 1.04%
มูลค่า (พัน) 1,254

MOONG ราคาล่าสุด 0.38

วันที่ 08-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 900
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 3,150

NER ราคาล่าสุด 3.50

วันที่ 01-11-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 4,000
%การถือ 0.26%
มูลค่า (พัน) 10,240

OCEAN ราคาล่าสุด 2.56

วันที่ 24-07-2557 11-03-2559 21-04-2559 26-08-2559 31-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 17,000 4,400 4,400 4,400 7,000
%การถือ 3.86% 0.61% 0.61% 0.61% 0.97%
มูลค่า (พัน) 14,960 3,872 3,872 3,872 6,160

RS ราคาล่าสุด 0.88

วันที่ 19-04-2560 22-08-2561 01-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,900 9,373 9,373
%การถือ 0.58% 0.93% 0.93%
มูลค่า (พัน) 69,030 109,664 109,664

SANKO ราคาล่าสุด 11.70

วันที่ 13-03-2557 13-03-2558 17-07-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 2,000 2,000 2,500
%การถือ 0.91% 0.90% 1.12%
มูลค่า (พัน) 1,880 1,880 2,350

SINGER ราคาล่าสุด 0.94

วันที่ 23-03-2558 16-03-2559 09-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,500 2,000 1,600
%การถือ 0.56% 0.74% 0.59%
มูลค่า (พัน) 12,600 16,800 13,440

SVOA ราคาล่าสุด 8.40

วันที่ 17-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 5,000
%การถือ 0.71%
มูลค่า (พัน) 4,750

TMILL ราคาล่าสุด 0.95

วันที่ 30-03-2558 14-09-2558 17-03-2559 09-09-2559 13-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,476 2,550 3,325 3,325 3,550
%การถือ 0.87% 0.89% 0.97% 0.97% 1.04%
มูลค่า (พัน) 7,328 7,548 9,843 9,843 10,508

TRT ราคาล่าสุด 2.96

วันที่ 07-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 2,500
%การถือ 0.81%
มูลค่า (พัน) 4,150
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3