“ นางชัยลดา ตันติเวชกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

FE ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 09-05-2557 13-05-2558 12-05-2559 09-05-2560 09-07-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 306 306 306 306 315 332
%การถือ 4.08% 4.08% 4.08% 4.08% 4.21% 4.29%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0

PAF ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 18-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 17,343
%การถือ 3.21%
มูลค่า (พัน) 47,173
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3