“ นางช่อฟ้า พูลผล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

KGI ราคาล่าสุด 4.34

วันที่ 22-04-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 10,653
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 46,234

VIH ราคาล่าสุด 4.34

วันที่ 02-09-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 5,450
%การถือ 1.02%
มูลค่า (พัน) 46,325
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3