“ นางดวงใจ ปัญญาทวีกูล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AMANAH ราคาล่าสุด 4.32

วันที่ 12-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 12,445
%การถือ 1.31%
มูลค่า (พัน) 53,764

FSS ราคาล่าสุด 4.32

วันที่ 06-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 6,857
%การถือ 1.47%
มูลค่า (พัน) 15,360
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3