“ นางดาวนภา เพชรอำไพ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MTC ราคาล่าสุด 70.25

วันที่ 09-03-2558 07-03-2559 03-05-2559 02-05-2560 30-04-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 655,000 720,000 720,000 720,000 720,000 720,000
%การถือ 30.90% 33.96% 33.96% 33.96% 33.96% 33.96%
มูลค่า (พัน) 46,013,750 50,580,000 50,580,000 50,580,000 50,580,000 50,580,000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3