“ นางธนัชพร คุณารัตนอังกูร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

D ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 03-10-2561 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,717 2,717
%การถือ 1.36% 1.36%
มูลค่า (พัน) 16,168 16,168
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3