“ นางธนิสรา พันธ์สายเชื้อ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MIDA ราคาล่าสุด 2.74

วันที่ 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 13,878
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 6,245

ML ราคาล่าสุด 0.45

วันที่ 20-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 13,500
%การถือ 1.69%
มูลค่า (พัน) 12,690

TWP ราคาล่าสุด 0.94

วันที่ 16-03-2558 14-03-2559 13-03-2560 09-03-2561 17-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 246 1,202 13,490 13,499 13,724
%การถือ 0.91% 4.45% 5.00% 5.00% 5.08%
มูลค่า (พัน) 673 3,293 36,963 36,987 37,604
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3