“ นางธิดารัตน์ อรุณวิไลรัตน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

2S ราคาล่าสุด 5.05

วันที่ 19-04-2561 29-08-2561 09-05-2562 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,654 4,244 4,731 4,539
%การถือ 0.91% 0.94% 1.05% 1.01%
มูลค่า (พัน) 18,454 21,432 23,894 22,920

CEN ราคาล่าสุด 5.05

วันที่ 31-03-2558 14-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 3,187 3,187
%การถือ 0.51% 0.50%
มูลค่า (พัน) 2,613 2,613

CPH ราคาล่าสุด 0.82

วันที่ 24-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 240
%การถือ 0.60%
มูลค่า (พัน) 700

FNS ราคาล่าสุด 2.92

วันที่ 11-03-2559 10-05-2559 09-05-2560 08-05-2561 07-09-2561 30-10-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,354 3,448 3,638 3,638 3,638 3,638 3,638
%การถือ 1.36% 1.40% 1.47% 1.47% 1.47% 1.47% 1.05%
มูลค่า (พัน) 14,890 15,309 16,152 16,152 16,152 16,152 16,152

FSS ราคาล่าสุด 4.44

วันที่ 10-03-2560 07-03-2561 28-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,101 3,251 3,251
%การถือ 0.53% 0.56% 0.56%
มูลค่า (พัน) 6,945 7,281 7,281

HFT ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 19-03-2558 07-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 4,152 4,152
%การถือ 0.63% 0.63%
มูลค่า (พัน) 21,798 21,798

NSI ราคาล่าสุด 5.25

วันที่ 12-03-2557 11-03-2559 11-10-2559 14-03-2560 13-03-2561 11-09-2561 13-03-2562 10-09-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 163 103 103 103 107 107 107 98
%การถือ 1.17% 0.74% 0.74% 0.74% 0.77% 0.77% 0.77% 0.70%
มูลค่า (พัน) 13,904 8,772 8,772 8,772 9,096 9,096 9,096 8,329

RICHY ราคาล่าสุด 85.25

วันที่ 04-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 3,939
%การถือ 0.50%
มูลค่า (พัน) 3,585

SIAM ราคาล่าสุด 0.91

วันที่ 12-09-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 3,576
%การถือ 0.60%
มูลค่า (พัน) 5,614

THANA ราคาล่าสุด 1.57

วันที่ 12-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 1,535
%การถือ 0.61%
มูลค่า (พัน) 1,657

TIC ราคาล่าสุด 1.08

วันที่ 01-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 174
%การถือ 0.74%
มูลค่า (พัน) 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3