“ นางธิติมา หวังธีระประเสริฐ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AKP ราคาล่าสุด 8.50

วันที่ 08-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 4,300
%การถือ 1.06%
มูลค่า (พัน) 5,117

BIG ราคาล่าสุด 1.19

วันที่ 09-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 20,000
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 12,600

JMART ราคาล่าสุด 0.63

วันที่ 26-10-2559 30-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 6,046 4,780
%การถือ 1.15% 0.65%
มูลค่า (พัน) 199,518 157,740

JMT ราคาล่าสุด 33.00

วันที่ 30-08-2559 20-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,023 2,620
%การถือ 0.82% 0.70%
มูลค่า (พัน) 136,768 118,555

MALEE ราคาล่าสุด 45.25

วันที่ 26-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 1,038
%การถือ 0.74%
มูลค่า (พัน) 8,045

SOLAR ราคาล่าสุด 7.75

วันที่ 12-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 3,650
%การถือ 0.74%
มูลค่า (พัน) 5,767

TNDT ราคาล่าสุด 1.58

วันที่ 28-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 780
%การถือ 0.78%
มูลค่า (พัน) 2,839

TPOLY ราคาล่าสุด 3.64

วันที่ 09-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 6,800
%การถือ 1.20%
มูลค่า (พัน) 15,776

VIH ราคาล่าสุด 2.32

วันที่ 24-03-2560 16-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 5,340 5,180
%การถือ 0.94% 0.91%
มูลค่า (พัน) 45,390 44,030
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3