“ นางปราณี ทองกิตติกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CK ราคาล่าสุด 23.30

วันที่ 07-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 12,614
%การถือ 0.74%
มูลค่า (พัน) 293,914
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3