“ นางพรพรรณ โต๊ะตระกูล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TOG ราคาล่าสุด 4.32

วันที่ 29-08-2557 06-03-2558 04-03-2559 21-04-2559 26-08-2559 20-04-2560 18-04-2561 23-08-2561 18-04-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,880 4,880 4,880 4,880 6,880 6,880 6,930 6,930 6,930 6,930
%การถือ 1.03% 1.03% 1.03% 1.03% 1.45% 1.45% 1.46% 1.46% 1.46% 1.46%
มูลค่า (พัน) 21,082 21,082 21,082 21,082 29,722 29,722 29,938 29,938 29,938 29,938
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3