“ นางพัฏ โรจน์มหามงคล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

VIH ราคาล่าสุด 8.50

วันที่ 24-03-2559 24-03-2560 16-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 88,000 116,000 116,000 78,556
%การถือ 15.42% 20.33% 20.33% 13.77%
มูลค่า (พัน) 748,000 986,000 986,000 667,726
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3