“ นางรังสิมา วณิชภักดีเดชา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

VIH ราคาล่าสุด 8.50

วันที่ 24-03-2559 24-03-2560 16-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 58,000 123,608 123,608 78,556
%การถือ 10.16% 21.66% 21.66% 13.77%
มูลค่า (พัน) 493,000 1,050,669 1,050,669 667,726
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3