“ นางรัตนา ประจักษ์ธรรม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TOG ราคาล่าสุด 4.32

วันที่ 29-08-2557 06-03-2558 04-03-2559 21-04-2559 26-08-2559 20-04-2560 18-04-2561 23-08-2561 18-04-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,201 8,219 8,219 8,219 8,319 8,289 8,554 8,554 6,554 6,554
%การถือ 1.73% 1.73% 1.73% 1.73% 1.75% 1.75% 1.80% 1.80% 1.38% 1.38%
มูลค่า (พัน) 35,429 35,507 35,507 35,507 35,939 35,809 36,954 36,954 28,314 28,314
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3